Roser SP-ordfører

Formannskapet i Snillfjord vil gi ordfører, Jon Geir Stølan (Senterpartiet) en lønnsøkning på 50.000 kr. Et forslag Stølan selv kjemper mot. Nå får han ros fra sentralstyremedlem, Tristan Dupré – Det er ikke hver dag jeg støtter SP, men dette er et prakteksempel på en mann med respekt for skattbetalernes penger, sier Dupré.

Stølan har uttalt at han heller vil bruke pengene på andre tjenester i kommunen. – Selv om dette er et lite beløp, synes jeg det er prisverdig at Stølan vil la penge komme innbyggerne til gode, sier Dupré som skulle ønske flere politikere var som Stølan.

Hadde FpU fått bestemme ville pengene gått til skattelette. – Det er her jeg skiller lag med Senterpartiet, mens de vil gi mer til f. eks bønder, vil vi la folk flest bestemme over sine egne penger.

Snillfjord er en kommune med bare 600 innbyggere. FpU er tilhengere av kommunesammenslåing, hvis 3 kommuner slås sammen kan blant annet lønnsutgiftene til ordførere kuttes med 2/3. Pengene som blir til overs kan gi enda mer skattelette. – kommunesammenslåing er bra for meg og deg, og dumt for griske politikere, avslutter Dupré.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.