Vil fjerne streikeretten

Mellom 25 000 og 30 000 arbeidstakere er i streik etter at forhandlingene for ansatte i stat og kommune brøt sammen. Nå ønsker 1. nestformann i FpU, Erik Tørrissen, en debatt om streikeretten.

Etter praksis i dag kan en i enkelte tilfeller gå ut i streik ved brudd i lønnsforhandlingene mellom arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner. Dette rammer tjenestemottakere og folk flest i stor grad. – Forholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver må være basert på arbeidsavtalen dem i mellom. Vi kan ikke i offentlig tjenesteyting akseptere en  kollektiv oppsigelse av arbeidsavtaler, som en streik innebærer, mener Tørrissen.

Tørrissen mener imidlertid ikke at dette vil svekke arbeidernes rettigheter. – Tvert i mot, enhver står fritt til å forhandle sine arbeids- og lønnsavtaler. Jeg har stor tiltro til at norske arbeidsgivere verdsetter den kompetansen og arbeidsviljen norske arbeidstakere har. En arbeidstaker står fritt til å true med å ikke møte opp på jobb ved forhandlingsbrudd, eller å si opp avtalen og arbeidsforholdet, men da må de også ta konsekvensen av dette, fortsetter Tørrissen.

Tjenestemottakeren i sentrum
Dagens Unio-streik rammer blant annet skoler, barnehager, fengsler, parkering og skatteoppgjøret. Dette resulterer i at enkelte barnehager og andre offentlige institusjoner holder stengt i streiketiden. – Dette rammer folk flest. Ansatte i disse rollene er utrolig viktig for samfunnet, og at barnehager og skoler holder stengt medfører store konsekvenser. Ansatte i offentlig sektor yter tjenester til folket, og får betalt av skattebetalerne. At disse velger å ikke gå på jobb er uhørt. Dette er misbruk av sin posisjon, og rammer uskyldige mennesker, sier Tørrissen.

TV 2 rapporterer i dag at enkelte fengsler må tømmes i løpet av dagen. – Dette illusterer jo nettopp problemene med dagens system. Vi kan ikke akseptere at personer utnytter systemet på denne måten, avslutter Tørrissen.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.