FpU besøkte Sametinget

Som en del av FpUs aksjonsturne la Finnmark FpU sitt arrangement til Karasjok. Det ble både skolering av nye tilligsvalgte og et besøk til Sametinget.

Dagen før FpUerne kom på besøk hadde partileder Siv Jensen gjestet Sametinget. Det ble mye fokus på hennes kommentar om at Sametinget ville blitt et fint museum.

– Siv har rett. Bygget er veldig praktfult og nydelig bygget, og noe må det jo brukes til når det legges ned, sier formann i FpU, Himanshu Gulati.

Inne i Sametingsssalen med FrPs gruppeleder Aud Marthinsen.

– Norge har en nasjonalforsamling, Stortinget. Stortinget representrerer folkets vilje, og alle i Norge har den samme stemmeretten uavhengig av etnisitet, religiøs eller kulturel bakgrunn. Da er det ikke riktig at noen folkegrupper skal ha egne nasjonalforsamlinger, sier Himanshu Gulati.

Fylkesformann Mirjam Jensen og formann i FpU, Himanshu Gulati
Sametingspresidenten hilste på FpUerne
Rådgiver Arne-Rune Gjelsvik sammen med gruppeleder Aud Marthinsen foran FrPs kontor.
FrPs Sametingsrepresentant Hans J. Eriksen, rådgiver Arne-Rune Gjelsvik, FpU-formann Himanshu Gulati og fylkesformann i FInnmark Mirjam Jensen.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.