«Spaden i jorda» for mer boligbygging

Det var godt oppmøte da Aust-Agder Fremskrittspartiets ungdom (FpU) demonstrerte mot høye boligpriser på Gundersholmen i Grimstad onsdag 5.juni.

Ved å sette spaden i jorden markerte FpUerne at ungdom i dag havner utenfor boligmarkedet. Boligaksjonen var en del av FpU aksjonsturne i Norge, hvor det blir avholdt aksjoner i hvert av landets fylker.

Grunnen til at ungdommene samlet seg på nettopp Gundersholmen var fordi FpU vil at kommunene i større grad skal legge til rette for boligbygging. Dette kan kommunene gjøre ved legge ut flere tomter til salg. Slik situasjonen er i dag er dessverre vanskelig om ikke umulig for ungdom å komme inn på boligmarkedet. Dette skyldes i hovedsak politiske vedtatte krav til nye boliger slik som energieffektivitet.

At mange kommuner i Aust-Agder har eiendomsskatt gjør det enda vanskeligere for ungdom å komme inn på boligmarkedet. Når ungdom ikke kommer inn på boligmarkedet må de isteden leie og får dermed ikke verdistigning på bolig eller rentefradrag på boliglån.

Initiativtaker for aksjonen, Aust-Agder FpU synes boligsituasjonen i dag skyldes dårlig politiske veivalg i mange år, og at mange av disse veivalgene må reverseres.

Den nyvalgte formannen i Fremskrittspartiets Ungdom, Himanshu Gulati var også tilstede under boligaksjonen og sa at det nå går en skillelinje i boligmarkedet mellom ungdommer  som har rike foreldre og de som ikke har det. De som ikke har foreldre som kan stille opp får det veldig med å komme inn på boligmarkedet.

Følgende tekst sto det på plakatene som FpUerne viste fram:

·         Fjern økte energikrav til bolig

·         Økt byråkrati gir dårligere vilkår for unge!

·         Nei til eiendomsskatt!

·         Øk BSU-grensen!

·         Finn frem JA-stempelet!

·         Nei til egenkapitalkrav på boliglån!

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.