Vellykket skattekonferanse

Den 16. – 17. juni avholdte Fremskrittspartiets Ungdom sin skattekonferanse i Lillestrøm. 60 skarpe og viderekomne FpU-ere fra hele landet møtte opp for å meisle ut en ny og omfattende skattepolitikk.

Konferansen fikk besøk av blant annet Dag Ekelberg, direktør for næringspolitikk og kommunikasjon i NHO Service, som snakket om konkurranse og effektivisering. I tillegg fikk man besøk av FrPs skattepolitiske talsmann, Christian Tybring-Gjedde, som så nærmere på budsjettet og rommet for å kutte skatter- og avgifter. En rekke sentralstyremedlemmer hadde også solide foredrag om skatte- og avgiftspolitikken, slik at man fikk satt igang workshop-arbeidet.

Etter omfattende kursing fra ledende foredragsholdere, satte FpU-erne igang med det konkrete arbeidet i workshops. Deltagerne ble inndelt i grupper, og fant unike metoder for å kutte unødvendig tøv i de rødgrønnes svulstige statsbudsjett. De fant også store rom for å kutte skattene for å gjøre det enklere for folk flest.

-Dette ble en vellykket konferanse, hvor FpU-erne virkelig fikk vise hvor intelligente og kreative de er. Det kom en rekke innspill som vi kommer til å bruke videre i kampen for lavere skatter og avgifter, sa formann i FpU, Himanshu Gulati.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.