– La private bygge studentboliger

Klikk her for å se innslaget på TV2.

12 000 studenter står uten sted å bo tre uker før studiestart. Samtidig har Aftenposten tidligere skrevet om at 158 millioner av de 371 millionene Stortinget bevilget til studentboligbygging i fjor ikke var brukt ved årets slutt.

– Når 42 prosent av pengene ikke ble brukt, så er det ikke penger vi mangler. Regjeringen setter ideologi foran løsninger og lar ikke andre enn studentsamskipnadene bygge studentboliger, selv om private kan bygge raskere og rimeligere enn idag. Da kan vi få flere boliger, raskere, og for samme penger som i dag, sier formann i FpU, Himanshu Gulati.

Han mener situasjonen kunne vært en helt annen dersom politikken hadde vært anneredes.

– Se for dere hva som skjer hvis private ikke lenger får bygge vanlige hus i Norge. Da vil det ta mye lengre tid å bygge hus, og det vil bli mye dyrere å kjøpe hus. Hvorfor har man da et slikt forbud på studentboligbygging, spør Gulati.

Klikk her for å se innslaget på TV2.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.