Bør internasjonale studenter betale skolepenger?

Les oppslag om saken i Aftenbladet

 

UiS fikk 5060 søkere fra Norge og 5336 søkere fra utlandet som kjemper om 300 studieplasser. Det er flere som søker seg til UiS fra utlandet enn fra Norge(!) Bør internasjonale studenter betale skolepenger? Jeg mener det – jeg ønsker samtidig flere internasjonale studenter velkommen. Det er fullt mulig.

Først og fremst vil jeg understreke at jeg er en veldig sterk tilhenger av at UiS tar imot internasjonale studenter. Jeg er sikker på at de er en berikelse for studentmiljøet på UiS og Stavanger som studentby, de bidrar til en positiv internasjonalisering og hever i mange tilfeller nivået på universitetet vårt. Spørsmålet er: Skal de som kommer fra land hvor norske studenter må betale, få studere gratis i Norge?

Det jeg ønsker å stille spørsmålstegn ved er hvorfor norske skattebetalere skal betale for utdanningen til hele verden. Vi har nemlig ingen garanti for at våre internasjonale studenter blir i Norge og jobber innen sitt fagfelt etter endt utdanning. Hvorfor skal da nordmenn ta regningen for en kompetanse vi aldri får bruk for? Skal vi brødfø hele verdens befolkning ved å betale for deres høyere utdanning? Skal Norge være en fristat der det er gratis å ta utdanning? Jeg mener nei.

Norske studenter må betale for seg på utenlandske universiteter. Dersom noen velger å studere i f.eks. i USA må de betale flere hundretusener per semester. Kanskje det da er på tide at utenlandske studenter betaler litt for seg i Norge? Jeg mener det kun er de landene som er gratis for norske studenter som skal få studere gratis i Norge.

Hva skal det koste?
En internasjonal student koster i dag UiS 7 000 kr mer enn andre studenter, kanskje dette vil være naturlig å be om at finansieres av den enkelte selv? Vil det skremme bort internasjonale studenter dersom de må betale 3 500 kr per semester? Jeg tror ikke det. BI i Nydalen har 1100 internasjonale studenter som tilsvarer ca. 10 % av studentene og på BI har de skolepenger for alle, det har ikke skremt bort internasjonale studenter. Delbetaling av studiet med 7 000kr er ikke det samme som å si nei til internasjonalisering. Jeg vil heller ha flere enn færre internasjonale studenter på UiS.

Konsekvensen av å ha helt gratis utdanning for internasjonale studenter blir at de velger Norge og Stavanger som studiested på grunn av pris og ikke på grunn av kvalitet. Vi får en haug med søkere fordi det er gratis å studere her.

Ansvarlig for internasjonalt opptak ved UiS bekreftet dette da hun sa følgende til VG for et år siden: «- Norge er snart det eneste landet i verden hvor det er nær sagt gratis å studere. Danmark har nylig innført skolepenger, og Sverige er i ferd med det samme. I Storbritannia og USA må studentene betale mangfoldige tusen kroner i semesteret. Da er det klart at Norge er attraktivt»

Hvorfor skal ikke gjøre som våre naboland, Europa og resten av verden?

Norske skattebetalere bør først og fremst finansiere utdanningen til norske kandidater. Studenter fra utlandet som ikke omfattes av diverse stipendprogrammer eller kvoteprogrammer bør derfor finansiere sin utdanning privat eller gjennom ordninger fra eget hjemland – f.eks. avtaler om at norske studenter studere gratis.

SV-politiker og Leder i Studentorganisasjonen (StOr) Eirik Sakariassen har reagert på mitt forslag og mener at det skal være et urokkelig prinsipp at alle studenter behandles helt likt på UiS og at det ikke skal være forskjellsbehandling av norske og internasjonale studenter.

Likevel er det slik at samtidig som vi har over 700 studenter i boligkø så har UiS 300 studentboliger klare og reserverte for internasjonale studenter. Det er så mye som hver fjerde studentbolig som er forbeholdt 4 % av studentmassen. Er det likebehandling Sakariassen?

Men, hvis man mener at vi skal betale for høyere utdanning til hele verden. Hvorfor ønsker man å stoppe der? Hva med sykehus? Skal hele verden kunne komme og stille seg foran i sykehuskøen også? Skal nordmenn betale for amerikanere som trenger en behandling? Hva mener SV-politiker Sakariassen om det?

NTNU mottok i 2010 11 000 søknader fra internasjonale studenter, og hele 7 000 av disse søknadene ble ikke behandlet fordi de var mangelfulle. Det er svært ressurskrevende å behandle disse søknadene. Dette er midler som Sakariassen heilt sikkert heller ville ha brukt på å bedre studentmiljøet i Stavanger. Det ville i alle fall jeg.

Jeg mener dette er en debatt som vi bør ta – Jeg skal reise den internt FrP. Internasjonale studenter er en berikelse og en glede for byen, det er det ingen tvil om – Men, hvem skal ta regningen? Og hvis vi skal ta regningen, skal det gjelde alle land eller bare noen få?

Jeg vil benytte anledningen til å ønske alle internasjonale studenter hjertelig velkommen til byen og lykke til med studietiden.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.