Debatten om sexkjøpsloven

Stavanger FpU ønsker å gjøre situasjonen best mulig for de prostituerte og vil la folk flest bestemme over sin egen kropp. Derfor fremmer de forslag om liberalisering.

Etter at Fafo publiserte tall som viser at den norske sekjøpsloven som forbyr sexhandel har gjort situasjonen verre for de prostituerte, har debatten rast. Stavanger FpUs formann, Martin Høven foreslår en liberal og human løsning, nemlig legalisering av bordeller. Formannen har god grunn til å tro at dette vil hjelpe de prostituerte og skape mindre menneskehandel. AUF er uenige i forslaget og får tilsvar i et leserbrev skrevet av Høven. Saken er også omtalt i VG og på liberaleren.no

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.