De rødgrønne har glemt psykisk helse

Sentralstyrevara og psykologstudent Karine Skaret mener regjeringen svikter. – Fastpsykolog kan bli en god løsning. I den nyeste utgaven av tidsskrift for Norsk Psykologforening debatteres et forslag om en ny fastpsykologordning. Under kan du lese Karines debattinnlegg: Regjeringen svikter. Fastpsykolog er en god løsning, men kall det folkepsykolog. I juni tok Erna Solberg til orde…