Nederlag for det rødgrønne skoleeksperimentet

Den nyeste OECD-undersøkelsen viser at Norge er langt fra best i klassen når det gjelder resultater. Med en flau 22. plass av 25 mulige er det åpenbart at regjeringens likhetsskole nok en gang kommer til kort i internasjonal sammenheng. Hele prosjektet arter seg som et sosialt eksperiment for å bevise at alle er like. Norsk skole trenger fornyelse og et system som evner å se individene; den trenger Fremskrittspartiets skolepolitikk.

Rapporten viser også en nedgang i gjennomføringen av videregående skole fra 60 til 57 %. Kun Mexico og mikrostatene Island og Luxembourg stiller svakere. Skolen har vært for dårlig i mange år og regjeringspartiene med AP i spissen lover at de skal ordne opp, gang på gang, valg etter valg, men det skjer aldri noe. Når vi samtidig vet at det bare er to land som bruker mer penger per elev enn Norge blir problemet åpenlyst. Enten så er nordmenn født udugelige, eller så er det skolepolitikken som er udugelig. Jeg tror det er sistnevnte.

FrP vil ta i bruk nye metoder, metoder som har vist seg å fungere i land som tidligere har hatt svake skoleresultater. Vi vil gi mer valgfrihet til eleven, slik at hver enkelt får mulighet til å velge fag som er relevante for fremtidig utdanning eller jobb. Hva med for eksempel å tilby førerkort som valgfag?  Sidemålsundervisning er sikkert interessant for noen, men FrP vil gjøre den valgfri. Det er dessuten ikke slik at man trenger å lære diktanalyse hvis man skal bli mekaniker. Hvorfor må man ha Ibsen, Kielland og Lie hvis man heller vil ha motor, båt og bil? FrP har på Stortinget flere ganger foreslått mer valgfrihet og mindre teori, særlig på yrkesfag, men blitt nedstemt av de andre partiene.

En økt grad av differensiert undervisning er også viktig for elevenes utvikling. Regjeringen har – etter press fra FrP – begynt å gi ekstra oppfølging til de 10 % av elevene som har svakest resultater. Dette applauderer vi, men det er uforståelig hvorfor det ikke gjøres noe for elevene på den andre siden av skalaen. Hva med å la de som er god i matematikk bryne seg på vanskeligere oppgaver enn snittet i klassen?

Etter eleven er læreren den viktigste suksessfaktoren i skolen. I Finland er lærere på lønns- og utdanningsnivå med leger, FrP ønsker samme utvikling i Norge. Gode lærere skal belønnes, dårlige lærere skal ta etter- og videreutdanning slik at de blir bedre. Mens de lærerne som ikke evner å forbedre seg skal – sammen med Kristin Halvorsen – ut av det norske skolesystemet. FrP vil også sikre at trynefaktoren ikke blir gjeldene i vurdering av elevene, derfor går vi inn for anonym retting av prøver.

Selve organiseringen av skolene må også fornyes, skolene må få økt selvstyre og private skoler må få lov til å konkurrere med de offentlige ved at elevene får fritt skolevalg. AP forsvar er en bevisst fordumming av debatten, de sier er at det er viktig med en gratis skole for alle. Mens AP bruker tid på å debattere noe alle er enige om ved å insinuere at høyresiden vil at skolen skal koste penger, bruker FrP tiden på å finne løsninger på de problemene norsk skole står ovenfor.  I dag må elevene selv betale for å gå på friskoler som Akademiet, noe som gjør at de forbeholdes de ressurssterke. FrP vil gjøre friskolene like gratis som de offentlige skolene. På denne måten kan skolene konkurrere fritt på samme marked. En sunn konkurranse om å være best for å tiltrekke seg elever vil føre til bedre resultater. Det var det som skjedde da Sverige innførte et tilsvarende system, nå ligger de langt over Norge i OECD-undersøkelsene.

Lærerne, elevene og Norges fremtid trenger ikke flere tomme lovnader fra sosialistene. Det vi trenger er politisk ledelse som tar kunnskap på alvor og nye løsninger innen skolepolitikken. FrP vil ikke bruke skolen som et ideologisk likhetseksperiment, men behandle elevene som unike individer.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.