Gavepakke til kriminelle og mobbere

I natt ble skattelistene offentliggjort og i dagens papiraviser er flere sider reservert til hvem som tjener hva i Norge. – Regjeringen bidrar til mobbing, identitetstyveri og øvrig kriminalitet, raser Sentralstyremedlem i Fremskrittspartiets Ungdom Atle Simonsen.

Som et av få land i verden og som eneste land i Norden offentliggjorde skattemyndighetene i natt listene over formuen, inntekten og skatten til Ola Nordmann.  Offentliggjøringen blir forsvart med bakgrunn i åpenhet, økt demokrati og mer debatt om skattepolitikk. Disse argumentene kjøper ikke Atle Simonsen, Sentralstyremedlem i FpU som tror dette fører til mer mobbing og kriminalitet.

– Dette handler ikke om mer åpenhet enn at regjeringen åpner for at man skal se på naboens privatliv og deres økonomi. Dette er ren kikking i folks private opplysninger, som ingen har noe med. Hva blir det neste? Skal partivalg, pasientjournaler eller vitnemål også offentligjøres? Spør Simonsen retorisk, som er mer redd for konsekvensene av offentliggjøring.

– Dette er et mobbeverktøy for bråkmakere. Det finnes historier om barn som har blitt utsatt for mobbing og sjikane etter at klassekamerater har slått opp foreldrene deres i skattelistene, forteller Simonsen oppgitt som henviser til følgende historie:

– Jeg ble selv mobbet som barn pga. mine foreldres inntekt etter offentliggjøring av skattelistene. Hver høst knyter det seg i magen når tidspunktet for offentliggjøring nærmer seg og jeg gruet meg for å gå på skolen dagene etter, sier en anonym innsender til en nettavis.

Mange har nok gledet seg til offentliggjøringen for å ta det flere vil betegne som en uskyldig titt i venner og kjentes inntekt og formue. Likevel mener Simonsen at det er en gruppe mennesker som har sett ekstra frem til denne dagen. – Dette er julaften for kriminelle og identitetstyver. Her finner de alt de behøver for å opprette en falsk personprofil og bl.a. bestille kredittkort i ditt navn. Kjeltringer kan også finne ut hvilke familier som er velstående for å så bryte seg inn og tømme folks hus og hjem.

Simonsen viser til Politidirektoratet som tidligere har advart om at skattelistene gir kriminelle «kart» som viser vei til velstående, men hjelpeløse, pensjonister. Det blir kort sagt lettere å finne ofre.

Han er klar i sin tale og ønsker at ordningen med skattelistesøk opphører så fort som mulig.

– Det er et paradoks at de partiene som er mot offentliggjøring av skolenes karakterresultater synes det er greit med offentliggjøring av lønnen til folk på individnivå. Trolig henger dette sammen med en enkel ideologi om å «ta de rike». Da spiller ikke personvernet noen rolle.

– Regjeringen bidrar til mobbing, identitetstyveri og øvrig kriminalitet. Økonomi er en privatsak som ingen andre har noe med å gjøre. Skattelistesøk bør forbys, avslutter Simonsen.

Fremskrittspartiet fremmet i 2008 et forslag i Stortinget om å forby skattelistesøk. Forslaget fikk stemmer fra Fremskrittspartiet, Høyre og KrF.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.