FpU i Brussel

FpUs landsstyre med observatører og gjester var nylig i Brussel. Dette for å lære mer om Den Europeiske Union (EU), det Europeiske Økonomiske Samarbeidsområde (EØS) og «the North Atlantic Treaty Organization» (NATO) samt å avholde Landsstyremøtet (LSM) som er FpUs høyeste organ etter Landsmøtet.

På LSM ble det blant annet diskutert hvordan ungdomspartiets politikk kan føres i det praktiske organisasjonsarbeidet. Hvordan kan vi oppnå en mer effektiv pengebruk der vi får mer tilbake for hver krone? – Dette er et spørsmål organisasjonen skal jobbe mye med fremover, Sentralstyret er glad for gode innspill fra Landsstyret og skal legge frem en helhetlig sak til neste LSM, sier Tristan Dupré fra FpUs sentralstyre.

FpUerne besøkte Norway House, der den norske EU-delegasjonen holder til, for å lære mer om Norges forhold til EU, på Europaparlamentet fikk delegasjonen lære mer om hvordan medlemslandene forholder seg til EU. I FpU hersker det uenighet om hvorvidt EU er det beste alternativet for å fremme handel og fred og om Norge burde søke medlemskap. – Jeg tror FpU er moden for en større debatt om EU, særlig nå som kunnskapen er på plass, mener Dupré.

Da FpU besøkte NATO derimot, var konsensusen en helt annen. – Det er ingen tvil om at NATO har vært instrumental i å sørge for at den tiden vi lever i er verdenshistoriens mest fredelige, fastslår Dupré. FpU-delegasjonen fikk en verdifull innføring i hva NATO driver med nå, og hvilke saker de anser som viktig for videre fred.

– Studieturen ga oss kunnskap som har rustet FpU til å kunne ta større debatter fremover, samt vært en fin anledning for sosial hygge med andre FpUere. FpU vil rette en stor takk i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) som har finansiert og planlagt turen samt gitt oss innsikt i næringslivets forhold til Europa, avslutter Tristan Dupré.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.