Gigantiske skattekutt

Fremskrittspartiets skattepolitiske talsmann, Christian Tybring Gjedde lover gigantiske skattekutt med FrP i regjering. I partiets alternative budsjett for 2013 kuttes skatten med hele 23 milliarder kroner, mens målet er å kutte totalt 100 milliarder over en periode på 4 år. Dette får sentralstyremedlem i FpU, Tristan Dupré til å juble.

– FpU er glade for at FrP kutter mer enn de gjorde i forrige budsjett, sier Dupré.

I det alternative budsjettet fjernes arveavgiften. – Jeg kan ikke tenke meg noe mer usselt enn å skattlegge et dødsfall i familien, derfor er jeg glad for at vi fjerner arveavgiften, konstaterer Dupré

Blant skatter som det kuttes drastisk i er formueskatten, skatten for pensjonister, inntektsskatt og bilrelaterte avgifter. For en gjennomsnittlig husholdning utgjør kuttene i inntektsskatten 11200 kroner. – En tusenlapp i måneden gir økt frihet for familier, dessuten er skattekutt bra for økonomien siden det gir incentiver til å arbeide mer, poengterer Dupré.

FrP har også prioritert ungdom, frikortgrensen økes fra 40.000 til 60.000 kroner og lærlingskatten fjernes. – Jeg har aldri skjønt poenget med å straffe bedrifter for å ansette lærlinger, sier Dupré.

Fra å sikre innbyggernes grunnleggende behov for trygghet, helse, liv og frihet har staten tatt på seg hundrevis av andre oppgaver innen alt fra næringsvirksomhet og familieforsørgelse til vinsalg og kulturstyring. Resultatet er at alt gjøres dårligere. Oppklaringsprosenten av kriminalitet er lav, helsekøene er enorme, beredskapen halter og eksporten er begrenset til naturressurser.

 – FpU vil sette staten på slankekur, kutt i byråkrati og effektivisering av innkjøpsordninger kan spare titalls milliarder. Utover finansiering av statens kjerneoppgaver er det innen grunn til å beslaglegge andres hardt opptjente penger, avslutter Dupré.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.