Vil stille krav

Frafallet fra videregående skole (VGS) holder seg stabilt over 30 %, på tross av flere kostbare tiltak for å få elevene til å gjennomføre. Regjeringen foreslår 20 millioner kroner for å øke gjennomføringsgraden, og 30 millioner kroner til NAV for de ungdommer som faller ut av skolen og arbeid. – Det er helt åpenbart at vi må gjøre noe med opptaket til videregående skole for å få frafallstallene ned, sier sentralstyremedlem Julia Brännström.

I Norge har alle elever som har fullført grunnskolen en rett til videregående utdanning. Vi trenger ikke se lenger enn til Sverige for å se andre modeller. I Sverige må elevene ha ståkarakter i 12 fag for å komme inn på studieforberedende program, og 8 fag for å komme inn på yrkesfag i videregående skole. – Jeg tror motivasjonen for å gjøre det bra på ungdomsskolen er lav for mange i dag, tanken om at «jeg kommer inn uansett» er utbredt. Det er synd, og gjør at sjansen for å fullføre videregående blir tilsvarende lavere, mener Brännström.

FpU mener at elever må ha bestått grunnskolen for å komme inn på VGS. Dagens løsning hvor alle elever, uansett om de har strykkarakter i flere fag fra ungdomsskolen, har en rett til videregående opplæring, har ikke fungert. – Sjansen for å få ståkarakter i naturfag på videregående er ganske lav når du har fått strykkarakter på ungdomsskolen, det er åpenbart for de fleste, fortsetter Brännström. Hun mener at nye opptaksregler vil øke sjansen for at flere ungdommer fullfører videregående utdanning, og videre har styrkede sjanser i arbeidslivet. – Motivasjonen for å gjøre det bra på ungdomsskolen må opp, konstaterer hun.

Sverige har også innført en modell der man har gradert hvilke fag som vurderes ved søk til videregående skole. – Hvis du for eksempel ønsker å søke til «naturvetenskapsprogrammet», som er en linje i Sverige, så trenger du bare å ha bestått i de fagene som relevante for programmet. Dette er en veldig god modell, som gjør at det er de fagene som er relevante for din utdanning som avgjør om du kommer inn på den linja du ønsker, og ikke nødvendigvis en dårlig karakter i gym eller sidemål, skryter Brännström.

– Jeg er veldig glad for at programkomiteen i FrP har som et av sine mange gode forslag at det skal stilles forskjellige fagkrav for å komme inn på til VGS. Dette skal diskuteres og vedtas på landsmøtet til våren, og jeg håper landsmøtet vil gå inn for dette, avslutter sentralstyremedlem Julia Brännström.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.