Ja til mer arbeidsinnvandring

Sentralstyremedlem Tristan Dupré var nylig intervjuet av NRK i forbindelse med en debatt om arbeidsinnvandring og velferdsytelser til folk som bor i utlandet.

– Norge kommer til å trenge flere arbeidere i tiden fremover, derfor bør man for eksempel tillate innvandrere adgang dersom de allerede har fått jobb, sier Tristan Dupré.

Dupré erkjenner imidlertid at innvandringen har sine utfordringer. – Dagens velferdssystem er ikke bærekraftig, vi trenger innstramminger og økt bruk av behovsprøving. I land der varene koster mindre, kan vi gi like mye velferd med et mindre kronebeløp, på denne måten kommer velferden de som faktisk trenger det til gode, sier Dupré.

– Arbeidsinnvandring er bra og vi trenger mer av det, men for at det skal fungere er vi avhengig av at det produseres mer enn det overføres fra staten, poengterer Dupré.

Se innslaget her (med Duprés kommentarer etter ca 55 min):

http://tv.nrk.no/serie/debatt-fra-litteraturhuset/mdsp10000412/13-11-2012

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.