Oljeeventyrets neste kapittel

Denne uken ble det klart at Arbeiderpartiets programkomité åpner for konsekvensutredning av oljeutvinning i Lofoten og Vesterålen. AUF raser mens FpU jubler. – Vi ønsker AP velkommen etter, FpU har nemlig støttet oljeutvinning i nord i mange år, sier sentralstyremedlem Tristan Dupré.

I følge det internasjonale energibyrået vil verden trenge olje i mange år fremover. Norsk oljenæring er verdens desidert absolutt reneste. Alternativet til at Norge selger sine resurser til verden er at land med en mer «skitten» utvinning gjør det. Da kan vi risikere flere tilfeller med utslipp som kan få katastrofale følger for naturmiljøet, slik vi så i Mexicogolfen for noen år siden.

– Oljeutvinning i nord vil dessuten få svært positive konsekvenser for både sysselsetting og norsk økonomi, fastslår Dupré.

Forslaget er foreløpig bare lagt frem av APs programkomité, det gjenstår å se om APs landsmøtet vedtar det.

– En ting er AUF og FpU enig om, begge er for et oljefritt Lofoten og Vesterålen, forskjellen er at vi vil ha det oljefritt fordi all oljen skal utvinnes, avslutter Dupré.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.