AP diskriminerer

Arbeiderpartiet foreslår i dag at det skal være lettere for gutter å komme inn på helsefag. – Grov diskriminering, sier sentralstyremedlem Atle Simonsen.

For å få flere gutter til å velge helse- og omsorgsfag har Arbeiderpartiet lansert forslag om å gi gutter «kjønnspoeng» når de søker på utdanninger innen fagfeltet.

Galt uansett intensjoner

Sentralstyremedlem Atle Simonsen raser av forslaget og mener det er diskriminerende og uheldig både for gutter og jenter.

– Det er det mellom ørene og ikke mellom bena som skal være avgjørende for din kompetanse. Dette er forskjellsbehandling, og forskjellsbehandling er diskriminering. Det er ikke intensjonene som avgjør om noe er diskriminerende. Positiv forskjellsbehandling er minst like gale som negativ. Jeg hadde ikke likt tanken på at jeg hadde fått en jobb kun fordi jeg var mann sier Simonsen.

FpU er prinsipielle motstandere av kvotering uansett om det er rase, kjønn, legning eller andre årsaker.

– Jeg tror mange motiverte jenter som ønsker å gå helsefag vil føle seg snytt dersom noen tok min studieplass kun på grunn av kjønn.

Vil du stole på en mannlig sykepleier?

Simonsen tror også slike tiltak fører til at enkelte føler seg utilpass på studie og arbeidsplass og at det kan dra deres kompetanse i tvil blant pasienter.

– Ville du virkelig latt livet ditt i hendene på noen som du visste hadde kommet inn på studie på grunnlag av kjønn og ikke kompetanse, spør Simonsen retorisk.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.