– Riv «brustadbua!»

Arbeiderpartiet åpner i dag for å revurdere sin holdning til søndagsåpne butikker. FpU jubler, ønsker velkommen etter og er klare i talen. – Det må være slutt på den tiden hvor det er politikerne som bestemmer når du skal handle. Riv «brustadbua» og fjern lover som begrenser åpningstider, sier sentralstyremedlem Atle Simonsen.

I 1999 fikk vi Brustadbua i Norge – Da fikk du handle så lenge du godtok dårlig utvalg, høye priser og trange butikker. Bare butikker under 100kvm kan ha åpent på søndager.

I dag er det kun følgende butikker som har ifølge Lov om helligdager og helligdagsfred som kan holde åpent på søndager:

* Dagligvarebutikker og kiosker under 100 kvadratmeter
* Bensinstasjoner som ikke er større enn 150 kvadratmeter
* Campingplasser i campingsesong og typiske turiststeder etter vedtak fra fylkesmannen
* Serveringssted, auksjon og kunstgallerier
* Utstillinger og varemesser
* Utsalgssteder som i det vesentligste selger blomster, planter og hageartikler
* Butikker som selger husflids- og suvenirartikler

Stadig flere søndagsåpne butikker
Det totalt 324 dagligvarebutikker i Norge som har søndagsåpent, noe som dokumenterer at flere ønsker å handle på søndager. Konkret ser vi nå at enkelte av de store matvarekjedene har etablert en liten «butikk i butikken». Dagens lovverk gir ikke grunnlag for å holde hovedbutikkene åpne på søndager, men det er mulig å benytte hovedbutikk som lagerlokale for et mindre utsalgssted tilpasset loven.

Vi kan også se at det eksisterer ulike særlover og fritak som gjør at forbudet mot søndagsåpent oppleves veldig merkelig. Hagesenter kan ha åpent, platebutikker som selger drikkevarer eller butikker som er trange og har dårligere utvalg kan ha åpent. Den prinsipielle forskjellen på å selge dagligvarer i en stor butikk kontra en liten butikk finnes ikke, mener Simonsen

I Sverige praktiseres søndagsåpne butikker, uten at dette oppleves som særlig problematisk. Hovedbutikkene holder åpent, uten kunstige tilpasninger av samme type som vi ser i Norge.

-Forbudet fremstår som meningsløst. Loven gir en åpning for søndagsåpne butikker i desember, noe som også viser at det ikke er et prinsipielt forbud. Søndagsåpne butikker vil etablere flere arbeidsplasser og gi flere arbeidsledige, skoleungdommer og studenter muligheten til å ha en ekstra jobb, og for studenter vil det sørge for at de har bedre tid til forelesninger og studier i ukedagene.

Frihet vs Forbud
Sentralstyremedlemmet mener at det er de som ønsker et forbud og ikke de som ønsker frihet som må forklare og fremlegge sterke nok argumenter til at det ikke finnes annen utvei enn et forbud.

-Dersom man skal ha et forbud burde det være slik at bevisbyrden er på de som ønsker et forbud og at argumentene deres må være av en slik karakter som viser at et forbud er nødvendig. Slike argumenter eksisterer ikke for dette forbudet, argumentene er stort sett fundamentert med basis i følelser og personlige preferanser og det er ikke på et slikt grunnlag man burde drive lovgivning.

-Det finnes ingen bestemmelser for når du skal ta buss eller fly, hvorfor skal det være det for butikker? Markedet vil styre behovet og dersom folket ikke ønsker søndagsåpne butikker så vil tilbudet forsvinne. Hvorfor skal politikerne bestemme når en næringsdrivende skal åpne og stenge butikken sin? spør Simonsen retorisk.

FpU mener at det er næringsdrivende selv som skal bestemme når deres egen butikk skal være åpen og når den skal være stengt.

-FpU har ikke et ønske om å begrense næringsdrivende sitt handlingsrom. Vi ønsker at næringsdrivende selv skal ha muligheten til å bestemme om de ønsker å ha åpent på søndager på samme måte som de kan bestemme om de skal ha åpent på mandager, fortsetter sentralstyremedlemmet.

Argumentene fra LO og AUF om at man tvinger mennesker til å jobbe på søndager kontrer Simonsen på følgende måte:

-Har du noensinne hørt om en bensinstasjon som har vært nødt å stenge fordi ingen ville jobbe der? Studenter og skoleungdom kan ikke jobbe i ukedagene, dette er en håndsrekning til dem. Det er ingen som tvinges til å gå på jobb i Norge, hverken på mandager eller søndager.

– Velkommen etter
Selv om FpU er glade for at AP ser ut til å snu er det ikke bare jubel fra FpU-leiren:

– Det er AP selv som har innført Brustadbua og det er ikke mer enn noen måneder siden de langet ut mot FrP og forsøkt latterliggjort. Det må være lov å spørre seg hvorfor de ikke har gjort noe med dette de siste 7 årene og hvorfor det kommer 7 måneder før valget, avslutter Simonsen

 

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.