Elevene i Rogaland skal rettes anonymt

Opplæringsutvalget i Rogaland har vedtatt å innføre anonym retting på alle skoler i fylket. – En seier for FpU og for elevene sier sentralstyremedlem og fylkespolitiker Atle Simonsen.

Historien

November 2009: FpU tar opp anonym retting på FrPs budsjettmøte
Januar 2010: Det vedtas et prøveprosjekt i fylkeskommunen med anonym retting
Januar 2011: Prøveprosjektet igangsettes
Mars 2013: Anonym retting vedtatt som prinsipp

– Dette viser at den jobben som FpUere rundt om i hele landet gjør er av stor betydning. Du har muligheten til å endre samfunnet, sier sentralstyremedlem og fylkespolitiker Atle Simonsen.

Bort med trynefaktor

Utdanningsforbundet har forsøkt å framstille forslaget som en mistillit mot lærerstanden Simonsen avviser det kontant.

– Dette er et lite problem for en stor skole, men et stort problem for en liten elev. Jeg betviler ikke at de fleste lærere har kompetanse nok og er opptatt av å gi konstruktive og rettferdige tilbakemeldinger og karakterer til elevene. Problemet oppstår dersom lærerne, enten bevisst eller ikke, forskjellsbehandler elever på grunn av trynefaktor. Det kan potensielt være ødeleggende for en elevs skolegang og fremtid, mener Simonsen og viser til den store forskjellen i standpunkt og eksamenskarakterer.

Vinn vinn-situasjon

Simonsen mener forslaget er en vinn-vinn-situasjon for elev og lærer. – Elevene skal vite at den karakteren som har blitt gitt er objektiv og utelukkende er basert på faglige kunnskaper og prestasjoner

– Med anonym retting så slipper læreren å bruke tid på diskusjoner om urettferdig vurdering. Det er en sikkerhet både for lærer og elev og nå kan lærere tilbakevise beskyldninger om partisk vurdering. Lærerne burde være glade for en slik mulighet til å renvaske seg for uberettiget kritikk.

Enkelt system

Simonsen påpeker at man allerede i dag bruker anonym retting under eksamen, nettopp for å få en mer uavhengig vurdering.

– Rent administrativt trenger ikke en anonym retting av prøver være vanskelig. Anonym retting fungerer allerede godt på flere friskoler. Jeg ønsker et system hvor man bruker et studentnummer og at læreren får opp navn først når karakteren er satt og låst inn i systemet, da sikrer man samtidig muligheten til å gi faglige tilbakemeldinger på individnivå, avslutter Simonsen.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.