Rasjonell innvandringspolitikk

Den mest kontroversielle saken til Fremskrittspartiet er utvilsomt innvandringspolitikken. Media og politiske motstandere omtaler FrP i samme ordelag som de populistiske høyreekstreme partiene som forsøpler Europa. Sannheten er at FrPs politikk stort sett er i tråd med hva konservative- og til og med sosialdemokratiske partier går inn for i andre Europeiske land. For eksempel foreslo FrP egne fengsler for utlendinger. Da var det rasistisk. Nå er det en realitet.

Forslag om for eksempel å opprette asylmottak i Afrika, møtes med avsky og latterliggjøring. Asylmottak i andre land handler ikke om annet enn å gjøre søknadsprosessen lettere og mindre risikabel for søkerne. Hvis en katastrofe hadde skjedd i Norge hadde vel den naturlige plassen for hjelp og bistand vært Sverige og Danmark, ikke Tsjad og Nigeria. For ikke å snakke om at hjemveien blir mindre smertefull dersom søknaden avvises, som en bonus gagner det norske skattebetalere. Man trenger ikke å se lenger enn til professorene Thomas Hylland Eriksen eller Berthold Grünfeld for å finne støtte for forslaget. Til og med Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre har tatt til orde for lignende løsninger i Afghanistan. I England er dette etablert arbeiderpartipolitikk.

Generelt er det mer kostnadseffektivt å hjelpe forfulgte mennesker i sitt nærmiljø, eller å betale for opphold i et land som ligger nærmere deres kultur, språk osv. Formålet er ikke økonomisk gevinst, men å yte mest mulig hjelp per krone og å hjelpe flest mulig mennesker.

Lukkede asylmottak er et annet forslag som er omstridt i Norge. Når vi vet at det årlig forsvinner titalls barn og langt flere voksne fra asylmottakene, trengs det handlekraft. I følge SSB er det om lag 18 000 ulovlige innvandrere på norsk jord akkurat nå. De savnede menneskene betaler ikke skatt, og mange av de lever derfor sannsynligvis av kriminalitet. FrP vil kreve en raskere behandling av asylsøknadene, slik at oppholdet på mottaket blir uproblematisk. Vi ønsker ikke at søknadsperioden skal trenere i mange år, og dersom søknaden tar for lang tid skal søkeren få automatisk opphold. Det handler om å behandle asylsøkere som mennesker, ikke som navn på et papir. Jeg og alle med meg forstår at det oppleves som hjerteskjærende å bli sendt ut av landet etter å ha bodd på asylmottak i Norge oppimot 10 år, noen har til og med fått barn i løpet av denne tiden som snakker norsk og føler seg norske. FrPs løsning på det er ikke at alle skal få bli, men at ingen skal sitte flere år på mottak.

Nøkkelen til vellykket innvandring, ligger i integrering. Krav om kunnskap til norsk språk, lover og kultur er også et vinn-vinn-forslag som gjør det lettere for innvandrere å kunne fungere i samfunnet og å delta i arbeidslivet.

Det overordnede politiske målet burde ikke være å motta flest innvandrere og å være best i klassen i FN. Målet bør være å skape en best mulig verden og å hjelpe flest mulig mennesker i nød. Fattigdom bekjempes gjennom handel. Europa og vesten innså dette og velstandsutviklingen var enorm. Norge bør ta ansvar ved å åpne sine grenser for handel med den 3. verden. Ikke bare i solidaritet, men også fremme gjensidig interesse og nytte.

Siv Jensen sa følgende til TV2 før årsskiftet: «Man må gjerne komme, men da må man forsørge seg selv og sin familie. Man må ønske å gå på jobb hver dag, Man må ønske å være skattebetaler. Man må ønske å delta. Man må lære seg språket. Man må lære seg kulturen. Jeg synes dette er opplagt.»

Jeg er enig med Siv Jensen og mener dette er en god, human og rasjonell innvandringspolitikk.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.