Usosial boligpolitikk

Ingen skryter så mye som de rødgrønne av hvor rettferdig og sosial deres politikk er. Boligpolitikken derimot står i grell kontrast til det sosialdemokratiske mantraet til regjeringen.

Dagens Næringsliv har med flere hevdet at boligbehovet vil øke fremover (senest 22. januar). Boligbyggingen og -etterspørselen er blitt en ond sirkel for unge og lavtlønnede. Manglende tempo i boligbyggingen gjør at etterspørselen ikke blir dekket. Når etterspørselen ikke blir dekket, må dem med penger betale mer. Når dem med penger betaler mer – ja, da blir det dyrt for oss andre.

FpU er sikker på at de som hevder å være mest sosiale, kan være sosiale nok til å finne på noe lurt for å avhjelpe situasjonen. For å gi dem en ”flying start”, vil vi imidlertid kaste ut noen ideer som kan være verdt å se nærmere på.

1. Fjern kravet til 15 % egenkapital ved boligkjøp

Skal du kjøpe en bolig til 2 millioner, trenger du 300 000 kr. Mens du sparer disse 300 000 kr må du betale husleie. Ordningen holder først og fremst de økonomisk svakeste utenfor boligmarkedet, mens andre har foreldre som stiller med egenkapital. Stoler vi ikke nok på at bankene kan gjøre en selvstendig vurdering?

2. Øk BSU-grensen og skattefradraget

BSU-ordningen er snart 30 år gammel, og er moden for nye justeringer. Har du spart 150 000 kroner – som er maksbeløpet – og skal benytte dette som egenkapital, kan du kjøpe en bolig til 1 million kroner. I storbyene vil du knapt nok få et hageskjul, og det ikke er rare greiene man får andre steder heller. La oss spare 300 000, og gi oss 28 % skattefradrag.

3. Gjør det enklere og billigere å bygge boliger

Er du utbygger i Norge, ønskes du velkommen til byråkratiets høyborg av reguleringskåte lokal- og rikspolitikere som får dollartegn i øynene straks de ser utbygger med luen i den ene hånden og søknadsbunken i den andre.

Forhåndskonferanser, nabovarslinger, protester, søknader, kommunal behandling, uttalelser fra andre instanser, rammetillatelse, igangsettingstillatelse, brukstillatelse, ferdigattest, endringssøknad, søknadsplikt, meldeplikt, to-trinnssøknad, ett-trinnssøknad, endringssøknad, arealplan, reguleringsplan, rekkefølgebestemmelser, omregulering, byggeforbud, deleforbud, ansvarlig søker, ansvarlig prosjekterende, ansvarlig utførende, ansvarlig kontrollerende for utførelsen, dispensasjoner, fylkesmann og ansvarsrettssøknad er noen stikkord tilknyttet en byggeprosess.

I tillegg til byråkratiet stilles det nå krav til utforming. Nye detaljerte krav fra fra plan- og bygningsloven gjør leiligheter mellom 280 000 og 500 000 kroner dyrere å bygge. Det er til og med bestemmelser om fargenyanser på badet. La Jan Thomas ta seg av designet, så kan politikerne legge til rette for boligkjøperne.

4. Fjern dokumentavgiften

På toppen av de mange kravene og alt byråkratiet har regjeringen satt en egen skatt på omsetning av bolig. Det betyr at dersom man mot formodning finner en bolig til 1 million kroner, må man i tillegg betale staten 25 000 kr for å få lov å bli eier av den. Ikke særlig sosialt.

Ulrikke Holmøy og Tristan Dupré

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.