Bedrifter er ikke medmennesker

Mange bedrifter har neglisjert sin rolle som verdiskaper til fordel for å praktisere et samfunnsansvar.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.