Mer valgfrihet til 16 åringer – ikke stemmerett

Oslo bystyre har gått inn for å søke om et prøveprosjekt hvor 16-åringer får stemmerett. Dersom dette blir godkjent av regjeringen, vil dette være tilfelle i lokalvalget i 2015.

Torsdag møtte 1. nestformann, Erik Tørrissen, lederen i Sosialistisk Ungdom til debatt i NRK Morgennytt. SU hevdet i debatten at det er rimelig at også 16-åringer får stemmerett, siden disse benytter seg i stor grad av kommunale tilbud som kollektiv- og kulturtilbud.
– Dette argumentet holder ikke. Skal man følge SUs linje må en gi stemmerett til barn som går i barneskolen, 10-åringer som betaler moms på det de kjøper, og en 13-åring som må betale skatt av sommerjobben sin, sier Tørrissen

Fremskrittspartiet har ved flere anledninger tatt til ordet for større valgfrihet til folk flest. At ungdom selv skal få velge hvilke skole de vil gå på, at de får velge valgfri sidemålsundervisning og generelt mer valgfrihet i skolen er noen av forslagene.
– Det er et paradoks at SV tar til ordet for mindre valgfrihet for 16-åringers eget liv, men vil gi de mulighet til å bidra til å bestemme over andres liv, fortsetter Tørrissen.

– Myndighetsalderen i Norge er 18 år. Med myndighetsalderen følger rettigheter og plikter, og det er et viktig prinsipp at før en har myndighet over eget liv, skal en heller ikke være med på beslutninger om andres liv, sier Tørrissen.

– Jeg har stor tro på våre 16-åringer, derfor vil jeg gi de mer kontroll over eget liv. Men når Fremskrittspartiet tar til ordet for at skoleelever skal få evaluere lærerene sine, svarer Sosialistisk Ungdom med at dette vil være basert på «trynefaktor». Hvorfor mener SU at ungdommene våre ikke er i stand til å vurdere lærerne sine, men er i stand til å velge politikerne sine? avslutter Tørrissen.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.