Vanskeliggjør livene til folk flest

Den rødgrønne regjeringen, og de rødgrønne partiene setter hvert år nye rekorder. De fleste av disse rekordene er uheldige for folk flest i landet. I forrige vedtok Stortinget at det nå blir forbudt å selge snus fra selvbetjente kjøleskap i kiosker og på butikker.

 

– Dette føyer seg inn i rekken av vedtak de rødgrønne partiene gjør for å vanskeliggjøre livene til folk flest, sier 2. nestformann i FpU, Sivert Bjørnstad. I tillegg varsler næringslivet at de vil tape hundrevis av millioner på denne omleggingen.

 

De rødgrønnes kamp mot tobakken startet fra dag én etter valgseieren i 2005. De startet med å nekte salgssteder å vise frem hva de faktisk selger, og følger nå opp med dette. – FpU mener at alle som selger lovlige varer skal få selge den på den måten de finner mest hensiktsmessig, avslutter Bjørnstad.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.