Vi støtter oppropet mot dagens formuesskatt

Dagens formuesskatt har uheldige konsekvenser for mange. Derfor samler BedreSkatt.no nå inn underskrifter mot dagens formuesskatt. Målet er å bruke denne informasjonen for å skape økt forståelse blant folk flest for hvorfor formuesskatten er uheldig for Norge.

Din mening gjør en forskjell

Fremskrittspartiets Ungdom vil fjerne formueskatten. Formuesskatt er en skatt som går utover private bedrifter som forsøker å skape jobber. Dette hindrer vekst og muligheter for både ungdom og voksne. Er det virkelig riktig å skatte ihjel de som har jobbet hardt og stått på hele sitt liv? Sammen står vi sterkere i denne saken. Derfor er det viktig at du melder deg på oppropet og sprer informasjonen til dine venner.

TRYKK HER FOR Å DELTA PÅ OPPROPET!

Gode bedriftseksempler

BedreSkatt arbeider med informasjon om hva formuesskatt egentlig er og hva den betyr for norske eiere og bedrifter. De finner gode eksemplene og formidler informasjon slik at flere skal forstå hvorfor formuesskatten er en dårlig skatteordning i Norge som i andre land. Hjelp oss i dette viktige arbeidet ved å delta i det nasjonale oppropet og tips oss om din historie.

Hold av 4. juni i kalenderen! 

BedreSkatt arrangerer frokostseminar og rundbordsamtaler på Litteraturhuset i Oslo, tirsdag 4. juni fra kl. 8.00-10.30. Der  presenteres resultatene av oppropet og det blir spennende debatt. Dette er en gylden anledning til å møte sentrale politikere fra Finanskomiteen på Stortinget. Du kan stille spørsmål direkte til politikerne om norske bedrifters rammevilkår generelt og formuesskatten spesielt! Kom og finn ut hva du som engasjert bedriftseier, gründer eller arbeidstaker skal stemme i Stortingsvalget til høsten? Dette blir et viktig og spennende møte.

Hvis du vil delta, kan du melde deg på her: https://www.bedreskatt.no/content/påmelding-til-frokostseminar-4-juni

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.