Forbud mot flere forbud: uke 14

Uke 14 av FpUs kampanje!

Norge har forbud mot å kjøre vannscooter. I Danmark har vannscooter vært lovlig i en årrekke, men noen mil lenger nord mener Arbeiderpartiet at det er så farlig at vi ikke får lov til å bestemme selv.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.