Gjennomslag på FrPs landsmøte

FpU-formann Himanshu Gulati er godt fornøyd etter helgens landsmøte i FrP. FpU fikk gjennomslag for mange av de uttalte kampsakene på forhånd. -Nå har vi tidenes beste partiprogram, jeg gleder meg til å drive valgkamp for å få denne politikken inn i regjeringskontorene til høsten, sier Gultati.

1. nestformann Erik Tørrissen er enig med Gulati og er spesielt fornøyd med partiets ungdomspolitikk. Tørrissen mener partiets politikk om bedre skole, mer boligbygging og en bedre hverdag for studenter gjør at ungdom bør velge FrP. -Jeg er veldig glad for at partiet kjemper for ungdomssakene også, forteller Tørrissen.

Sykelønn

Gulati er spesielt godt fornøyd med vedtaket i saken om sykelønn som gir muligheter for å gjøre endringer i sykelønnsordningen. Dette er en del av store endringer som må gjøres i det norske velferdssystemet. -Noe er galt når 80 nye personer blir uføretrygdet hver eneste dag, sier Gulati som er redd for at Norge kan havne i Hellas-fella.

Ny kommunestruktur

FpU fikk også gjennomslag for ny kommunestruktur som skal sikre færre og større kommuner. Nestformann Tørrissen er glad for vedtaket som åpner for tvangssammenslåing av kommuner. -Dersom vi senker antall kommuner vil vi få bedre tjenester i kommunene, til en mindre kostnad. Dette er et fornuftig vedtak, slår Tørrissen fast.

1. nestformann, Erik Tørrissen
1. nestformann, Erik Tørrissen er fornøyd etter landsmøtet.

Vil fjerne egenkapitalkrav

I dag er det et egenkapitalkrav på 15 % ved lån til kjøp av bolig. Dette har skapt et klasseskille i norsk boligpolitikk mener FpU, som lenge har ønsket å fjerne egenkapitalkravet og heller la bankene bestemme dette selv. Også FrP har ønsket å gjøre noe med egenkapitalkravet, men har nå programfestet at egenkapitalkravet ved boligkjøp skal fjernes. -Dette er en viktig sak for alle som sliter med å komme inn på boligmarkedet, forklarer Tørrissen.

NRK bør selges

En annen FpU-seier på landsmøtet er vedtaket om at FrP vil selge NRK. FrP ønsker nå å fjerne NRK-lisensen og videre selge statens aksjer i NRK. Tidligere har enkelte ønsket at NRK skal finansieres over statsbudsjettet, dette er nå FrP mot. -Dette er en viktig sak. Det  skal ikke være lisenstvang som i dag, og NRK skal heller ikke finansieres av skattebetalernes penger, mener Gulati som er fornøyd med at programmet til FrP nå også støtter dette synet på finansieringen av NRK.

«Homokampen» vunnet

FpU har lenge kjempet for at moderpartiet skal være for homofil adopsjon og har nå lykkes i homokampen. Kampen er nå vunnet og det er godt å se at FrP nå støtter homofilt ekteskap og homofil adopsjon, sier Tørrissen.

Skattelette for alle

FrP vedtok også i programmet at dagens fagforeningsfradrag som sikrer alle fagorganiserte et skattelette, skal erstattes med et generelt skattelette for alle. -Hvilke forening du er medlem i eller ikke skal ikke gi noe høyere eller lavere skatt. FrP vil ha lavere skatt for alle, avslutter en smilende Gulati.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.