Frihetens skole

Norske elever i dag presterer dårligere enn elever i andre nordiske land, og karaktersnittet ligger under snittet i hele Europa. Det skal jo ikke være slik i et av verdens rikeste land. Norge skal ha elever i verdenstoppen! Målet skal være å utdanne verdens beste elever.

Fremskrittspartiets Ungdom (FpU) tror ikke at det er norske elever som ikke bryr seg om skole, som er dumme eller som bare ikke gidder, men at det er systemet det er noe galt med. I dagens skolesystem så skal alle elever lære det samme, alle skal lære det i akkurat samme tempo, og alle skal bli like flinke. I dag så ser vi jo at realiteten ikke er slik. Norske elever er ikke like, og de kommer aldri til å bli like. Det kommer alltid til å være elever som lærer raskere enn andre, og det kommer alltid til å være elever som er mer glad i praktisk arbeid.

FpU ønsker en skole hvor man skal kunne i stor grad bestemme selv hvordan man vil lære og hvilke metoder du vil bruke for å nå målet ditt. Vi ønsker at norske elever skal kunne velge bort norsk sidemål i den norske skolen. Svært få har i dag bruk for dette skriftspråket og for mange så blir det bare et fag som trekker ned karaktersnittet og ødelegger motivasjonen. Vi ønsker at norske elever skal kunne velge skole selv, for i dag ender mange opp på skoler de ikke ønsker å gå på og skoler som ikke møter det tilbudet som er etterspurt av elevene. Ved å gi elevene muligheten til å velge skole selv så vil de dårlige skolene snart oppdage at de må bli bedre for å imøtekomme elevenes krav. Dette fører til sterk konkurranse om elevene, som igjen fører til bedre skoler. I forhold til fag så ønsker FpU at det kun skal være noen basisfag i grunnskolen (norsk, matematikk, engelsk, samfunnsfag og naturfag) mens de andre fagene som for eksempel sidemål, skal være valgfritt. I den videregående skolen ønsker vi at alt skal være valgfritt, ikke for at elever skal ha minst mulig fag, men heller for at de kun skal velge de fagene som gir de kompetansen de trenger videre i utdanningen sin.

Lærere i dagens norske skole er et stort problem, mange elever kan si de har opplevd å ha en lærer de ikke mener har gitt de den oppfølgingen de trengte. FpU vil innføre lærerevaluering slik at dårlige lærere kan bli kalt inn på teppet hos rektor og i verste fall få sparken. Når det blir stilt høyere krav til lærere så vil mange elever forhåpentligvis oppleve et bedre læringsmiljø og en blidere lærer.

Fremskrittspartiets Ungdom vil at norske elever skal nå verdenstoppen, og som et av verdens rikeste land så er det absolutt et mål vi kan nå.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.