– Vi trenger flere i arbeid, og et fleksibelt arbeidsliv.

FpU fikk på Fremskrittspartiets landsmøte gjennomslag for å programfeste en fornyelse og modernisering av arbeidsmiljøloven, når vi kommer i regjering. Dagens arbeidsmiljølov passer ikke dagens samfunn. Jobb, utdanning og familieliv er annerledes i dag enn for bare noen tiår siden. – Arbeidsmiljøloven er firkantet og fører til unødvendige deltidsstillinger, sier sentralstyremedlem i FpU Julia Brännström.

– At arbeidsmiljøloven er så trang og har så strenge arbeidstidsbestemmelser, har ført til at mange ikke får fulltidsstillinger. Spesielt gjelder dette innen helse- og omsorgssektoren. Der er det kun 129 000 årsverk fordelt på 209 000 ansatte. 67 000 jobber ufrivillig deltid, dette er å kaste bort menneskelige ressurser, poegterer Brännström.

Arbeidsmiljøloven bør liberaliseres slik at den har rom for at mennesker kan leve sine liv slik de ønsker, og ikke minst slippe å tilpasse seg en lov som ikke fungerer for de aller fleste arbeidstakere. Brännström mener også loven får konsekvenser for fremtidens omsorgsoppgaver. “Eldrebølgen” vil medføre store omsorgsbehov. Det anslås at vi vil trenge rundt 100 000 nye årsverk i helse- og omsorgssektoren innen 2030. Det utdannes rundt 750 helsefagarbeidere i året. Brännström mener dette er altfor få, men mener det ikke er rart.

– Å bli helsefagarbeider i dag er ikke lukrativt. Dessverre kan mange forvente seg lave stillingsprosenter og et rigid arbeidsliv, mange får heller ikke lærlingplass. Da er det ikke rart at søkertallene er så lave, og frafallsprosenten så høy, sier Brännström.

Brännström påpeker at helse og omsorgsinstitusjoner må bli flinkere til å ta inn lærlinger. – Det offentlige har nærmest monopol på helse og omsorgstjenester, noe som ikke er bra. At flere ikke får læringsplass innen dette feltet, skaper frafall og flere av de vil bli avhengige av langvarige stønader fra NAV. Det kan ikke FpU akseptere.

Brännström avslutter med at dette vil vi se konsekvenser av om få år. – Når vi har 600 000 mennesker i arbeidsfør alder utenfor arbeidslivet, og når vi samtidig sliter med å utdanne helsefagarbeidere, vil vi slite stort når “eldrebølgen” for alvor kommer. Det betyr for få mennesker til å finansiere de som står utenfor arbeidslivet og for få til å yte omsorgstjenester til de som virkelig trenger det.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.