Forbud mot nye forbud: uke 17

Uke 17 av FpUs forbudskampanje!

I hver eneste valgkamp har både partiene og fagforeningene store annonser i alle mulige aviser. TV, derimot, er fredet og ingen politisk reklame er lovlig på TV.

Er dette fordi Arbeiderpratiet er redde for at sannheten om deres politikk skal komme frem?

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.