NTP – Nasjonal Tyveriplan

Regjeringen lanserte for noen uker siden sin Nasjonale Transportplan. Den inneholdt hva de beskriver som ambisiøse mål for vei og jernbane i Norge de neste tiårene. Disse såkalte ambisiøse målene er ingenting annet enn mål for å kreve inn enda mer penger fra Norges befolkning. Planen burde altså hatt et helt annet navn; Nasjonal Tyveriplan.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.