Norge skal bygges!

Maria Alseth (17), Formann i Sør-Trøndelag FpU ønsker en massiv opprustning av norsk infrastruktur. Her forklarer hun hvorfor.

Norge har i dag, etter åtte år med rødgrønn regjering, et massivt vedlikeholdsbehov på offentlig infrastruktur. Vedlikeholdsetterslepet har per i dag en prislapp på over 800 milliarder norske kroner. Det krever altså nesten et helt statsbudsjett for å finansiere utbyggingen av landets offentlige infrastruktur til en akseptabel standard. Dette etterslepet har regjeringen på sin side prøvd å veie opp for ved å ansette flere byråkrater i offentlig sektor og samtidig å bygge flere bomringer.

FrP skal ta igjen dette etterslepet og bygge Norge. FrP mener at infrastruktur hverken bygges ved  å ansette flere byråkrater i offentlig sektor eller ved  øke avgiftstyngden til bilister gjennom bompenger. Løsningen, mener FrP, er å investere en større del av oljeformuen i vei og jernbane. En slik investering skal ikke finansieres over statsbudsjettet, men direkte via oljefondet. Mens dagens regjering ser på investering i infrastruktur som en utgiftspost, mener FrP at en slik investering er inntektsbærende og framtidsrettet. FrP vil derfor i de ti kommende årene øremerke til sammen 455 milliarder kroner mer enn dagens regjering på utbygging av vei, jernbane og kollektivtransport. Dette tilsvarer 45,4 milliarder mer i året på samferdsel.

Å investere en krone i vei vil gi en avkastning på 3,5 kroner. Ikke bare vil en slik investering være økonomisk lønnsom, den vil også gjøre at innbyggere, trygt, kan komme seg rundt i landet. Hvert år dør mellom 200 og 300 mennesker i trafikken, og mange av disse er ungdommer. Ved å bygge nye og sikrere veier vil det være mulig å redusere dette tallet kraftig, for i dag er det slik at dobbelt så mange ulykker i trafikken skyldes dårlig veistandard enn dårlige sjåfører.

Satsing vil også sikre kommende generasjon en verdiskaping for fremtiden. Utviklingen har vist at jo lengre man venter med å ruste opp infrastrukturen, desto dyrere vil det bli. FrP mener at neste generasjon ikke skal måtte ta denne regningen.  FrP vil derfor utnytte det handlingsrommet som oljefondet gir, og bygge Norge nå!

Så er spørsmålet, skal norske oljepenger brukes på byråkrater som ansettes for å passe kaffetrakterne på offentlige kontorer, eller på å bygge landet? Valget er ditt 9.september

 

 

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.