Forbud mot nye forbud: uke 23

Uke 23 av FpUs forbudskampanje!

Bilen står for omtrent 75 % av persontransport i Norge. Grunnen til det er at folk må på jobb, skole og i butikken – det er ikke alle plasser i Norge det går trikk. Likevel ønsker Arbeiderpartiets samarbeidspartner i regjering, Sosialistisk Venstreparti (SV), å forby bensinbiler. Som om ikke vanlige norske folk har nok avgifter, pålegg, forbud og restriksjoner allerede.

Norge er et langstrakt land – bilen er ikke luksus, men en nødvendighet. Sørg for å kaste SV ut av regjeringskontorene ved dette valget!

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.