Forbud eller frihet?

 

Det nærmer seg valg, der du kan være med på å bestemme hvilken retning landet skal ta de neste fire årene. Før du bestemmer deg vil jeg at du tenker gjennom en spesiell ting: vil du ha frihet eller forbud?

Vil du fortsatt ha forbud mot parkpils, tipakning med sigaretter, vannpipetobakk, segway, solarium for de under 18 år, forbud mot søndagsåpne butikker, proffboksing, poker, vin i butikk, ølsalg etter klokken 20:00, forbud mot lakrispiper i butikk samt en rekke andre forbud, da stemmer du rødgrønt. Men dersom du ønsker friheten til å ta egne valg, da bør du stemme Fremskrittspartiet.

 

Fremskrittspartiet er det eneste partiet som baserer hele sin politikk på en liberalistisk ideologi – retten til å bestemme over seg selv, med frihet under ansvar. Vi er det eneste partiet som går til valg på at vi som politikere skal bestemme mindre og du som velger skal få bestemme mer. Dette viser vi blant annet gjennom å oppheve overnevnte forbud, samt innføre en rekke valgmuligheter i forskjellige sektorer. Ta for eksempel fritt skolevalg og fritt sykehjemsvalg. Dette gjør at du som bruker av skole og omsorgstjenester får mulighet til å velge den tjenesten som passer deg, utifra dine ønsker og behov.

 

Så jeg spør deg igjen: forbud eller frihet?

 

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.