Retningsvalget

Valget i september ga Norge en ny regjering. Valget var historisk for Fremskrittspartiet – som etter 40 år kunne ta sete rundt Kongens bord. Arbeiderpartiet karakteriserte valget som et retningsvalg. Det ble understreket at en ny regjering innebærer en ny politikk og en ny retning for Norge. Det er riktig.

Når Fremskrittspartiet har snakket om å fjerne forbudet mot lakrispiper, casino og hjørnekjøleskap har vi blitt beskyldt for å være populister. Når Erna og Siv kunne røpe fra forhandlingene at forbudet mot segway og boksing skal bort lot ikke meningene vente på seg. Politiske motstandere, journalister og kommentatorer beskyldte Fremskrittspartiet og Høyre for ikke å ta tak i de viktige sakene. Det disse ikke har forstått er at det handler ikke om segway eller boksing – det handler om et retningsvalg og en ny retning for Norge.

Fremskrittspartiet er et liberalistisk parti. Frihet står sentralt. Frihet fra forbud, påbud og meningsløse reguleringer. Frihet til å kunne ta egne valg så lenge det ikke går utover andre. Liberalismen er motsetningen til et paternalistisk samfunn – der politikerne vet best.

Det bør derfor ikke komme som et sjokk at Fremskrittspartiet vil tillate at lakrispiper kan stå hvor som helst i butikken. Det er heller ikke underlig at Fremskrittspartiet mener at man bør kunne spille poker dersom en ønsker det. Det jeg imidlertid ikke kan forstå er hvorfor vi blir beskyldt for ikke å se de viktige sakene. Det er jo de som har innført disse reglene som må svare for seg. Hvorfor har vi hatt politikere med så liten tiltro til enkeltindividet at en innfører slike tåpelige reguleringer? Det er den som innfører et inngrep som har bevisbyrden, ikke den som fjerner det.

Søndagsåpne butikker er også en interessant debatt. Jeg personlig verdsetter friheten til å kunne dra til den lokale butikken på en søndag. Men det er ikke det dette handler om. Debatten har – mener jeg, sporet av når det sies at man nå «innfører søndagsåpne butikker». Nei – man fjerner forbudet mot søndagsåpne butikker. I dag har ansatte muligheten til å jobbe søndager på Narvesen og Esso. Dagligvarebutikker får ha åpent så lenge de har bygget butikken liten nok. At enkelte Kiwi-butikker har egne søndagsavdelinger inne i butikkene sine illustrerer galskapen i disse reglene. Det må være opp til butikkene selv å bestemme om de ønsker å holde åpent – og det må være opp til forbrukerne å bestemme om de ønsker å shoppe på hviledagen.

Jeg er glad for at Norge har fått en regjering som har tillit til innbyggerne. Jeg håper den «blåblå» regjeringen kommer til å bruke mindre tid på å definere «det perfekte liv» hvor de har meninger om hva vi som individer bør og ikke bør gjøre. Da kan våre nye statsråder bruke mer tid på de viktige sakene – nemlig å sørge for frihet og trygghet for folk flest.

Erik Tørrissen
1. nestformann i FpU

Innlegget var på trykk i Ny Tid 25. oktober 2013

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.