En ny retning for Norge

Regjeringen la i dag frem sitt forslag til endringer i statsbudsjettet for 2014. – Det er et fornuftig budsjett som viser et tydelig retningsskifte for Norge, sier 1. nestformann i FpU, Erik Tørrissen.

Finansminister Siv Jensen presenterte regjeringens statsbudsjett. I forslaget ligger det en rekke gode forslag for ungdom. Fra 2014 skal studiestøtten økes med 3,65 %, og det skal bygges 1300 nye studentboliger pr. år.

– Stoltenberg-regjeringen foreslo kun øking i studiestøtten fra 2015. Jeg er glad for at studentene allerede til neste år får den største økningen i studiestøtten siden 2002, sier Tørrissen.

De siste årene har ungdom opplevd et vanskelig boligmarked, og det er krevende for førstegangsetablerere å komme inn på markedet. Regjeringen foreslår nå å øke sparebeløpet i BSU til 25 000 kr i året, og til 200 000 kr maks.

– Dette er et utrolig viktig tiltak! Mens boligprisene har økt og økt, har de rødgrønne latt være å øke BSU-ordningen. Her viser regjeringen handlekraft, og dette vil bidra til at ungdom lettere kan komme inn på boligmarkedet, fortsetter Tørrissen.

Andre viktige ungdomssaker er forbedret kollektivtilbud, økt lærlingtilskudd og en kraftig satsning på kunnskap i skolen.

Skatt og krim viktig for FpU

Ved siden av ungdomspolitikk har skattepolitikk og justispolitikk pekt seg ut som viktige områder for Fremskrittspartiets Ungdom. – Det er grunnleggende viktig at folk flest opplever trygghet i hverdagen, og at de får beholde mer av egne opptjente penger, sier Tørrissen.

Regjeringen foreslår store skattekutt til folk flest. Inntektsskatten skal senkes, og arveavgiften skal fjernes. – Dette bidrar til at vanlige lønnsmottakere får beholde mer av inntekten sin, påpeker Tørrissen.

Videre blir det foreslått å øke bevilgninger til samferdsel, politi, asyl, fengsel og helse. – Dette er viktige saker, og det viser at regjeringen bare på tre uker har klart å endre budsjettet fra «mer penger til alt» til «mer penger til det som er viktig», avslutter Tørrissen.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.