Påvirk FpU!

Fremskrittspartiets Ungdom avholder landsmøte annethvert år. Neste landsmøte er i mars 2014, altså om rundt fire måneder. FpU er en organisasjon for og av medlemmer, og organisasjonen setter stor pris på innspill fra nettopp medlemmene.

I forkant av landsmøtene er det prosesser både når det gjelder politikk og organisasjon. FpUs landsstyre har nedsatt både en manifestkomité og en vedtektskomité som skal forberede en innstilling frem mot landsmøtet. 1. nestformann, Erik Tørrissen, leder manifestkomiteen, mens 2. nestformann, Sivert Bjørnstad, leder vedtektskomiteen.

www.fpu.no finnes både manifestet og vedtektene slik de ble vedtatt i 2012. Det er disse som nå skal revideres. Alle lokal- og fylkeslag har fått invitasjon til å påvirke, og nå ønsker vi også å innlemme medlemmer som ikke har verv i organisasjonen. Ønsker du å gi innspill i denne prosessen kan du gjøre det ved å sende en mail til generalsekretær, Espen Teigen, på espen@frp.no og henvis til kapittel i enten manifestet eller vedtektene.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.