Er FrP blitt som alle andre?

«Protest- og annerledespartiet» Fremskrittspartiet er kommet i regjering. Partiet har fått statsråder, og må litt plutselig ta ansvar for beslutninger og politikken i Norge. Mange har nok merket at det er noe annerledes retorikk fra FrPs statsråder før og etter valget. Da er det naturlig for FpU som ungdomsparti å spørre; har FrP nå blitt som alle andre?

Jeg ser på det som den største selvfølge at man kan ha et friskere og spissere budskap som opposisjonspolitiker uten samarbeidspolitikere på Stortinget, i forhold til å være statsråd i en mindretallsregjering, med andre partier og samarbeidspartnere i Stortinget. Det handler enkelt og greit om at man skal ha ryggdekning og gjennomslag for det man sier.

FpU forventer likevel at Fremskrittspartiet står støtt i sine prinsipper, og sørger for at folk merker at de bor i et land styrt av et parti med grobunn i liberalismen. Det som har gjort Fremskrittspartiet annerledes enn andre partier, og som er en stor del av grunnen til at jeg holder Fremskrittspartiet høyest, er at de er det eneste partiet som har satt sunn fornuft foran hva som er politisk korrekt. Fremskrittspartiet har skilt seg ut som det eneste partiet som ønsker mindre makt til politikerne, og gjerne færre av dem også. Vi har mer tillitt til innbyggerne enn vi har til politikere. Det forventer FpU at Fremskrittspartiet i regjering ikke glemmer, og at folk merker det i løpet av fire år.

Den nye regjeringens forslag til statsbudsjett ble dens første virkelige test. Finansminister Siv Jensen (det føles litt rart, men godt å skrive det) hadde knappe tre uker på seg til å stake ut en kurs, en retning og sette et Høyre og et FrP-stempel på budsjettet.

Lavere skatter og avgifter for folk flest, økt BSU, flere studentboliger, største økning i studiestøtten på 10 år, færre bomstasjoner, mer vei og mer til politi og trygghet – og ikke minst mindre penger til mindre viktige ting. Skatt og kriminalitet har vært to av FpUs viktigste valgkampsaker – vi føler oss hørt i dette statsbudsjettet.

Men, FpU er skuffet over at studenter ikke får 11-måneders studiestøtte. Det skal vi være ærlige på. Vi skal fortsette å jobbe for at det er mulig å være fulltidsstudent i Norge, men vi kan ikke klage all verden når vi har fått den største økningen på 10 år. Når jeg ser hva denne regjeringen har fått til på tre uker så gleder jeg meg til å se hva den kan få til på et år. Det er først statsbudsjettet til neste år som blir regjeringens virkelige prøve.

Siv Jensen sa før valget at vi ikke skulle i regjering for å kjøre svarte biler, men for å forandre Norge og få gjennomslag for FrPs politikk. Politikk er viktigere enn posisjoner. Det synes jeg FrP har klart å vise. FrP er fremdeles det annerledespartiet som vil røske opp i selvfølgeligheter, fjerne unødvendige regler, forbud og reguleringer og som har mer tillit til folk enn til politikerne. FrP er ikke som alle andre, men vi må vise at vi kan styre landet som andre har gjort før oss. FrP fyller 40 år i år – jeg håper at vår 45 års dag også blir feiret som et regjeringsparti som har forandret Norge til det bedre.

Det er ingen hemmelighet at det var flere som ikke ønsket FrP inn i regjeringslokalene enn som gjorde det. Til dem vil jeg si: Gi det fire år, og døm prosjektet vårt da – det skal FpU gjøre, på et ærlig og redelig vis.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.