Et tydelig forsvar av staten Israel

Som Midtøstens eneste fungerende og reelle demokrati, og særlig som verdens eneste jødiske stat, behøver staten Israel spesiell og særskilt støtte – og denne tankegangen må utgjøre en del av fundamentet for den Midtøsten-politikken den nye borgerlige regjeringen skal følge.

Siden opprettelsen av staten Israel i 1948 har landet vært under konstant trussel fra sine naboer, naboer som fremdeles velger å ikke anerkjenne staten Israels rett til eksistens. Prinsippet Israel er bygd på; en stat med jødisk flertall må aldri trekkes i tvil. Historien har vist at dette er den eneste sikringen mot ny undertrykkelse av det jødiske folk og det som verre er.

For jøder i det tidligere Sovjetunionen og den arabiske verden, ble staten Israel et fristed for undertrykkelse og de regelmessige forfølgelsene– regelrette lynsjinger som fant sted også etter annen verdenskrig. Da staten Israel ble opprettet i 1948 bodde det omkring 800 000 jøder i den arabiske verden – i dag er det tallet mindre enn 10 000. Til tross for utvandringsforbud, fant jødene tilstanden i deres opprinnelige hjemland så ulidelig at de risikerte liv og etterlot alt av eiendom for å kunne leve et liv i frihet og trygghet. Majoriteten av disse flyktningene og deres etterkommere bor i dag i Israel.

Den rødgrønne regjeringens Israel-politikk bygde blant annet på kravet om at ”hjemvendelsesrett for alle flyktninger”, noe som i realiteten undergraver hele ideen om staten Israel. ”Flyktningbegrepet” omfatter også alle etterkommere av flyktningene fra krigene i 1948, 1967 og 1973. En eventuell retur ville omtrent doblet innbyggertallet i Israel, og gjort jødene til en minoritet – denne gang i eget land. Erklæringen sa imidlertid ingenting om hjemvendelse for flyktede jøder, eller refundering av tapt og konfiskert eiendom. Partiprogrammet til det tidligere regjeringspartiet SV tar til orde for en økonomisk boikott av alle israelske varer, et standpunkt som i beste fall er inkonsekvent. Tatt i betraktning Israels særstilling, samt Israels rolle som verdensledende innen teknologi og forskning er Israel tvert i mot en stat en ny regjering burde øke samarbeidet med, og ikke minst endre den generelle utenrikspolitiske holdningen overfor.

Fremskrittspartiets Ungdom mener derfor at den nye borgerlige regjeringen må være kompromissløse i spørsmål som omhandler Israels rett til eksistens og å forsvare sitt lands innbyggere mot den stadige trusselen fra sine naboland.

Resolusjonen er vedtatt av FpUs Landsstyre

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.