Nok syting fra kunstnerne

Den siste uken har vi sett flere kunstnere klage på at den nye regjeringen ikke ønsker å utvide dagens ordning med kunstnerstipend. – Dette er ren syting. Stipendordningen for kunstnere er i dag svært sjenerøs. Det er ikke mange voksne mennesker som får betalt med å drive med sin egen hobby, sier sentralstyremedlem Julia Brännström.

En kunstner kan få utdelt 186 000 kroner i året i kunstnerstipend. I dag er det 450 norske kunstnere som mottar denne garantiinntekten. Ordningen ble foreslått utvidet av den rød-grønne regjeringen, noe den nye FrP-Høyre regjeringen ikke har noen planer om. – 186 000 kroner i året i er over fire ganger så mye som studenter får i stipend! fastslår Brännström.

I tillegg til utdelt stipend, så kan kunstnere selge sine produkter og tjene penger på det. – De som får tildelt kunstnerstipend er dyktige kunstnere som skal ha en kvalitet på sin kunst som vil være attraktiv for mange å kjøpe, sier Brännström.

Den samme muligheten har ikke studentene. Heltidsstudenten har trange kår i Norge med en samlet inntekt gjennom lån og stipend fra Lånekassen på 94 400 kroner. Fremskrittspartiet har økt studiestøtten i neste års statsbudsjett med over tre prosent. – Dette er det største løftet til studentene på over ti år! FpU skal fortsette å presse på for å få økt den ytterligere og få innført 11 måneders studiestøtte. Vi vil heller støtte til folk som kommer til å skape viktige verdier i fremtiden, ikke til sutrende kunstnere, fortsetter Brännström.

Brännström mener ikke at det er statens oppgave å sikre voksne mennesker en gratis hobby, og ønsker minst mulig statlig innblanding i kunst og kulturliv, hun tror også at mange kunstnere vil sette pris på det. – Et fritt og uavhengig kulturliv er mer innovativt og nyskapende, avslutter Brännström.

Se også talen til Julia Brännström om kunstnerstipend fra FrPs Landsmøte i 2011 her.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.