Et etterlengtet løft for psykisk helse

I 2012 skrev psykologstudent, og vara til FpUs sentralstyre, Karine Skaret i Tidsskrift for Norsk Psykologforening at den rødgrønne regjeringen hadde glemt psykisk helse. Nå er hun stolt av at FrP og den blåblå regjeringen prioriterer dette viktige feltet.

Allerede i samarbeidsavtalen mellom de fire ikke sosialistiske partiene fastslås det at behandlingstilbudet innen rus og psykiatri skal styrkes innen de neste fire årene. Dette skal gjøres blant annet ved å etablere et bedre lavterskeltilbud i kommunene, og ved kjøp av flere behandlingsplasser.

Karine Skaret har dette semesteret hatt praksisplass ved en avdeling for behandling av rus og avhengighet.

– Når vi vet hvor viktig det er å raskt få behandling er det helt uverdig at det skal være lange køer innen psykisk helsevern og rusbehandling. Det er derfor bra at den blåblå regjeringen prioriterer noen av de mest sårbare pasientgruppene, sier Skaret.

Verdens helseorganisasjon har anslått at depresjon vil være den ledende årsaken til uførhet innen 2030. Skaret forteller at dette er en av grunnene til at regjerings satsning på forebygging og behandling er svært viktig.

I regjeringsplattformen står det at psykisk helsevern lenge har blitt nedprioritert i helsetjenesten. Et av de viktigste tiltakene for å få ned køene til behandling av psykiske lidelser, og rus og avhengighet er offentlig innkjøp av private helsetjenester. Legeforeningen stiller seg positive til dette, og president i Den norske legeforeningen Hege Gjessing har uttalt: ”Et godt samarbeid mellom offentlige og private helseaktører vil kunne gi bedre service til pasientene og god pasientflyt, uten unødvendig venting.

Karine Skaret hevder at den rødgrønne regjeringens politikk har ført til større forskjeller i Norge.

– Det har kun vært de med størst lommebok og ressurssterke pårørende som har kunne kommet seg ut av helsekøene. Med den blåblå regjeringens tiltak vil også de svakest få et fullverdig tilbud, avslutter Skaret.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.