Feilslått narkotikapolitikk

Årelang krig mot narkotika har fungert svært dårlig. Norge ligger på Europa-toppen i overdosedødsfall, og narkotikaoverdoser dreper flere enn trafikken hvert eneste år.

Rusmisbruk er et stort problem, som må tas på alvor. Alt for lenge har rusmisbrukere blitt plassert bakerst i køen for å få hjelp, fordi de har vært definert som kriminelle.

Rusdebatten er svært sammensatt og komplisert, og omfatter mange vanskelige temaer. Argumentene er en blanding av ideologiske, helsefaglige, moraliserende og etiske.

Alle kan være enig i at noe må gjøres. Selv om det finnes mange tiltak som man ikke blir enige om, er det også tiltak som kan settes i verk. Rusmisbrukerne fortjener nå at noe blir gjort. Første steg på veien er å slutte å bruke politi og rettsvesen for å straffe mennesker for å gjøre dårlige valg som kun rammer egen helse.

I påvente av en større rusreform bør Fremskrittspartiet jobbe for å avkriminalisere bruk av narkotika, og oppbevaring til eget forbruk. Detteer en viktig håndsrekning til de som trenger det aller mest. Deretter bør Fremskrittspartiet jobbe aktivt for en mer human narkotikapolitikk som tar sikte på å rehabilitere folk mest mulig effektivt og humant.

FpU jobber for å avkriminalisere bruk av narkotika.

Resolusjonen er vedtatt av FpUs landsstyre.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.