– FpU har aldri hatt mer påvirkning

Slik innledet formann i FpU, Himanshu Gulati, den nasjonale tillitsmannskonferansen den 11. – 12. januar med nært 100 deltagere.

IMG_2167
Formann Himanshu Gulati innleder konferansen

Alle deltagere, reise inn fra land og strand, møtte opp med sterkt engasjement. – Det er godt å se at FpU bobler over med gode hoder og tillitsvalgte over hele landet, nå skal vi skolere de i politikk og organisasjon og gi de en arena for politisk verksted, konstater sentralstyremedlem Atle Simonsen.

– Fremskrittspartiet har en lang og stolt historie for å stå imot unødvendige forbud, påbud og reguleringer, nå har vi en hånd på rattet og FpU er tydelig med å påvirke denne kursen, sier sentralstyremedlem Simonsen.

Allerede innfridd mye

Helt uten at FpUere ligger på plenen foran Stortinget i et telt har FrP i regjering klart å få gjennom en rekke viktige tiltak som ble lovet i valget, og flere kommer.

  • Arveavgiften er fjernet
  • Inntektsskatten for vanlige folk er redusert
  • En rekke forbud er fjernet og liberalisert
  • BSU-grensen er økt betraktelig

– Alt dette er gjort på tre måneder i regjeringen. Kursen for landets utvikling er gått fra flere forbud, reguleringer og høyere skatter til mindre inngripen i folks liv og et klart signal om at folk skal få beholde mer av sin egen inntekt, sier Simonsen.

Tillitsmannskonferansen 2014 ble en stor suksess. Årlig arrangeres tillitsmannskonferansen i januar for å ta inn alle nye tillitsvalgte fra hele landet til en skolering som omfatter alle mulige politiske temaer, og hvordan drive organisasjonen videre.

IMG_2041

En klar omstilling

Etter Fremskrittspartiet kom inn i regjering har det politiske landskapet og situasjonen endret seg drastisk. – Dette må FpU ta på alvor, og derfor la vi opp til foredrag og diskusjon rundt hvordan FpUs nye rolle inn i fremtiden skal være. Mange hadde meninger om det, og jeg vet at med dette mannskapet vil FpU møte fremtiden med nye ideer og løsninger som ikke har vært tenkt før, sa en stolt formann i FpU, Himanshu Gulati.

Klar og tydelig skolering

Under konferansen ble det holdt en rekke foredrag, startet i gang enda flere diskusjoner og mye arbeid ble gjort av deltagerne for å meisle ut hvordan veien videre skal være.

IMG_1939
Tristan Dupré snakker om liberalisme

Sentralstyremedlem Tristan Dupré snakket om hvordan liberalismen er, og hvordan den er relevant i formingen av vårt samfunn. – Vi må ha en stat som slutter å blande seg inn i folks liv, var Duprés klare oppfordring.

Flere foredrag ble holdt om blant annet medlemspleie, organisasjonsarbeid, økonomistyring og andre temaer som det er nødvendig å ha kompetanse innen hvis man skal være tillitsvalgt i FpU. – Dette var en real vitamininnsprøytning, det er trivelig å møte på såpass mange andre engasjerte FpUere, sier Kristoffer Vikan, fra Steinkjer i Nord-Trøndelag.

Sentralstyremedlem Julia Brännström snakker om medlemspleie
Sentralstyremedlem Julia Brännström snakker om medlemspleie

Sentralstyremedlem Atle Simonsen holdte et flammende foredrag om FrP og FpUs historie, og om hvordan man har endret sentrale ting i folks hverdag. – Alt fra lukkeloven om åpningstider for butikker til telemonopolet har vært sentrale endringer som FrP har vært pådrivere for, Norge vil vært helt annerledes uten FrP, avsluttet Simonsen.

Atle Simonsen snakker om FrPs historie
Atle Simonsen snakker om FrPs historie

Programmet for konferansen: Program TMK 2014 – endelig

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.