Best betalingsandel i 2013

Sentralstyret gratulerer Troms FpU med å være det fylkeslaget som har fått best betalingsandel i 2013 og håper flere fylkeslag vil ta opp konkurransen i 2014. Artikkelen er hentet fra Troms FpUs nettsider.

Tallenes tale er klar og tydelig. Etter en tid borte fra toppen var Troms FpU tilbake som det fylkeslaget med størst andel betalende medlemmer. Nesten 90 prosent av medlemmene betalte kontingenten i 2013.

Tallene gledet fylkesformann Kristian Eilertsen stort. Alle som er tillitsvalgt i FpU vet hvor utrolig mye jobb som legges ned hvert år for å sørge for at så mange som mulig betaler kontingenten til organisasjonen. Hele 89,4 prosent betalte kontingenten i 2013, og det resultatet kommer ikke uten innsats

– Det er svært gledelig å se at solid innsats lønner seg og at Troms FpU er tilbake som det fylket med størst andel betalende medlemmer. Likevel må det sies at dette ikke hadde vært mulig uten den fantastiske jobben som er gjort av våre lokallag, sier en fornøyd Eilertsen.

Medlemspleie viktigst

Fylkesformann Kristian Eilertsen
Fylkesformann Kristian Eilertsen

Mye har endret seg i Troms FpU etter en tid med utfordringer. Aktiviteten i lokallagene har løftet seg betraktelig og er selve kilden til den suksessen Troms FpU hadde i 2013.

– Det er gledelig at trenden er snudd. Den æren må tilskrives våre lokallag som har hatt svært mye aktivitet i 2013. Å gi medlemskapet et innhold og en egenverdi ut over at man støtter politikken er kanskje det viktigste. Tydeligvis har vi klart å gjøre nettopp dette, sier Eilertsen.

I løpet av 2013 ble det avholdt en rekke medlemskvelder i lokallagene med både politiske og upolitiske aktiviteter.  Fylkesformann Eilertsen merker at interessen og engasjementet øker i takt med hvor mye aktivitet lokallagene og fylkeslaget har.

– Vi registrerer en svært gledelig utvikling i hvor mange som møter opp på arrangementene. Det er ofte et sted mellom 15-20 personer på medlemsmøtene i Harstad, Tromsø og Lenvik. Det er tydelig at Fremskrittspartiets budskap om en enklere hverdag for folk flest med skattelettelser, strengere innvandringslpolitikk og mer veibygging uten bompenger appellerer til ungdom i Troms, legger Eilertsen til.

Eilertsens tips

Vi er nå i 2014 og mye planlegging og aktivitet har allerede startet. Eilertsen mener det er viktig at lokallagene holder trykket oppe for å sørge for å befeste posisjonen som det fylkeslaget i organisasjonen med størst andel betalende medlemmer.

– Vi må ikke hvile på laurbærene, men fortsette å holde trykket oppe. Medlemskapet må fortsatt fylles med innhold og en egenverdi, og her spiller lokallagene fortsatt en viktig rolle.

Vi har bedt Eilertsen om å gi noen viktige punkter for å få opp andelen medlemmer som betaler kontingenten:

1. Gi medlemskapet et innhold: Ungdom må føle at de får noe igjen for å betale kontingenten. Avhold kurs, sosiale happenings og sørg for at alle føler at de er med på laget.

2. Ha regelmessige ringerunder: Det er viktig at man følger med på hvor mange som har betalt. Kanskje er det ikke nødvendig å ringe hver måned, men følg med og kontakt folk personlig dersom de ikke har betalt kontingenten.

3. Gjør FpU aktuell i lokalområdet: Vær synlig i media og i sosiale medier, vis at det skjer ting i FpU og at det er kult å være med i FpU. Legg ut bilder fra arrangementer og ved litt større arrangementer kan lokalavisen kontaktes.

 

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.