Det skal lønne seg å jobbe!

I disse dager fremmer FpU resolusjoner under FrPs fylkesårsmøter rundt om i Norge. En av sakene FpU ønsker å sette fokus på i år er sykelønnsordninger, og spesielt karensdager.

Etter hvert som vi får en stadig økende andel eldre i befolkningen og mange nordmenn står utenfor arbeidslivet blir bærekraftigheten til den norske velferdsstaten utfordret. Organisasjon for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) sin rapport fra 2013 slår fast at Norge har høyest sykefravær og størst kostnader knyttet til uteblivelse fra arbeidslivet blant alle OECD-landene.

– Disse tallene er svært skremmende, og det er derfor viktig at FpU kommer med konkrete tiltak som kan bidra til å redusere sykefraværet. Endelig er FrP i regjering og vi i FpU har nå en reell mulighet til å påvirke dagens system, uttaler sentralstyrevara Karine Skaret.

OECD omtaler den norske sykelønnsordningen som svært sjenerøs. Flere studier har vist at en stor andel av korttidsfraværet i Norge kan skyldes annet enn sykdom. Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk anslår at en tredel av korttidsfraværet i Norge faktisk skyldes alkoholmisbruk. Tidligere undersøkelser har også vist at opptil 59 prosent av endagsfraværet skyldes bakrus.

– Det viktige med velferdsstaten er at man skal hjelpe de som virkelig trenger det, og at de skal få en verdig stønad. Likevel ser det ut til at sykelønnsordningene i dag blir misbrukt. Det at man i Norge får 100 % lønn fra dag en skal ikke være for å unne oss en dag hjemme etter en litt vel hyggelig helg, sier Skaret.

Hun legger også til at korttidsfraværet øker under både OL og fotball-VM. En svensk studie viste at egenrapportert korttidssykefravær for menn økte med rundt 40 prosent under fotball-VM i 2002. Skaret mener at det må innføres insentiver for å jobbe i Norge. En karensdag vil medføre at man ikke får lønn for første fraværsdag, noe som forhåpentlig vil redusere korttidsfraværet.

– Siden et av punktene i samarbeidsavtalen er at det skal lønne seg å jobbe håper jeg at med FpU som pådriver blir karensdag innført i Norge, avslutter Skaret.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.