En gedigen seier for våre besteforeldre

I over 40 år har FrP kjempet å gi en varm og verdig alderdom til de som bygde dette landet. Den norske debatten om eldreomsorg har mer eller mindre stått stille i hele denne perioden. Mange har stått uten sykehjemsplass og vi har sett flere eksempler på uverdig behandling.

Lenge har våre besteforeldre vært prisgitt kommunale budsjetter for å få den hjelpen de trenger. Når barn kommer i skolealder er det ikke slik at kommunen forteller foreldrene at de må vente til det blir en ledig plass på skolen. Hvorfor ikke? Fordi skole er en lovfestet rett.

Endelig har FrP fått gjennomslag. Høyre-FrP-regjeringen igangsetter en forsøksordning med statlig finansiering av eldreomsorgen. Når en lege fastsetter behovet for plass på sykehjem bør pengene utløses direkte fra staten. Slik vil man sikre at alle får den hjelpen de trenger, når de trenger det. I tillegg kommer et forslag om at eldre som har behov for omsorg og hjelp skal ha en lovfestet rett til omsorg.

Med FrPs politikk slipper bestemor å konkurrere mot et nytt kulturhus når kommunens folkevalgte skal forhandle budsjett. Sykehjemsplass skal være en rettighet for alle som trenger det, ikke et privilegium for noen få.

Innlegget stod på trykk i Bergens Tidene 27.2.2014

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.