Atle Simonsen innstilt som ny formann

Atle Simonsen er innstilt som ny formann i FpU. Les hele innstillingen her.

På landsstyremøtet i dag la leder av valgkomiteen Erik Tørrissen frem innstilling til nytt sentralstyre.

 

Formann – Atle Simonsen, Rogaland

1. nestformann – Bjørn-Kristian Svendsrud, Vestfold

2. nestformann – Petter Melsom, Akershus

Sentralstyremedlemmer:

Tristan Dupré, Hordaland

Sara Økland, Hordaland

Bjørn Knudsen, Hordaland

Siri Ulleberg, Oslo

1. varamedlem – Mats Danielsen, Rogaland

2. varamedlem – Fredrik Juel Hagen, Aust-Agder

3. varamedlem – Ida Gårseth Hov, Troms

4. varamedlem – Andreas Svoor, Oslo

 

– Dette sentralstyret vil styrke FpU frem mot valget i 2015, sier valgkomiteens leder Erik Tørrissen.

– Aldri før har en FpU-formann hatt så stor innflytelse. Det gjør at jeg er veldig ydmyk, men også gleder meg svært mye til oppgaven. Om jeg får tillitt, skal jeg bruke den tillitten for å jobbe for lavere skatter og avgifter med frikortgrense på 100 000, strengere straffer for kriminelle og en skole hvor elever bestemmer mer over egen hverdag. I tillegg ønsker jeg at FpU skal være det første ungdomspartiet som har eldreomsorg som valgkampsak, de fortjener den største verdighet vi som samfunn kan tilby, sier Atle Simonsen.

I tillegg skal vi utvikle ny politikk for Norge, sette dagsorden og tørre å ta debatter andre styrer unna.

– FpU er verdens beste organisasjon, medlemmene gjør FpU til et fantastisk sted å være og flere ungdommer skal få ta del i det. Vi skal bli flere de neste årene.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.