Nei til TV-tvang

Fremskrittspartiet mener at NRK bør stille likt med andre TV-kanaler. Kanalen koster uforholdsmessig mye og lisensen er en byrde for vanlige folk. NRK-lisensen rammer studenter og minstepensjonister mye hardere enn samfunnets mest ressurssterke.

Sosialistene hevder at salg av NRK vil ødelegge for de andre kanalene. Det vesentlige for FrP er ikke antall kanaler, men at antallet reflekterer etterspørselen – altså det folk vil ha. Kanskje vil 2/3 av NRKs tilbud forsvinne fordi interessen er for lav, slik at vi står igjen med én NRK-kanal – neppe noen katastrofe for de aller fleste.

Se for deg det motsatte. At NRK ikke eksisterte og at noen plutselig foreslo at staten skulle opprette en kanal som kunne fastsette sin egen inntekt, tvinge folk til å betale, slippe reklame og undergrave det frie markedet. Noe sier meg at argumentet om negative konsekvenser for de andre kanalene ville vært enda mer gjeldende i en slik situasjon.

De NRK-sendte programmene folk ønsker å betale for, altså de mest sette programmene (f.eks. Gullrekka) vil bestå. Forskjellen er at du slipper å betale for alt det andre. Siden 2006 har NRK vært kringkastet digitalt. Med andre ord er det fullt mulig å kryptere signalet, slik at NRK er forbeholdt frivillig betalende abonnenter. Sannsynligvis vil en NRK-kanal bestå, fortsatt uten reklame, men med en billigere og frivillig abonnementsbetaling, slik som f.eks. Canal Digital.

FrP vil styrke offentlige tjenester som blant annet sikrer trygghet, helse, og utdanning – fjernsyn er ikke en av dem.

Innlegget stod på trykk i Bergensavisen 21.02.14

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.