Atle Simonsen ny formann i FpU

Under Fremskrittspartiets Ungdoms landsmøte 29. mars ble Atle Simonsen (25) fra Tananger i Rogaland valgt som ny formann. Simonsen er folkevalgt i Stavanger bystyre og Rogaland fylkesting. Han har vært sentralstyremedlem siden 2010.

Det nye sentralstyret ser slik ut:
Formann: Atle Simonsen, Rogaland

1. Nestformann: Bjørn Kristian Svendsrud, Vestfold

2. Nestformann: Petter Kaland Melsom, Akershus

Sentralstyremedlem: Tristan Dupré, Hordaland

Sentralstyremedlem: Bjørn Siem Knudsen, Hordaland

Sentralstyremedlem: Sara Økland, Hordaland

Sentralstyremedlem: Fredrik Juel Hagen, Aust-Agder

1. Varamedlem: Mats Danielsen, Rogaland

2. Varamedlem: Ida Gårseth Hov, Troms

– Jeg gleder meg til å lede Norges tøffeste ungdomsparti. Vi skal tørre der andre tier og jobbe for mer frihet for enkeltindivider gjennom lavere skatter, avgifter og færre forbud og påbud, sier Simonsen.

– Jeg vil at FpU skal være landets første ungdomsparti som har eldreomsorg som valgkampsak. Hver valgkamp jeg har vært med i har eldreomsorg vært diskutert. Det har vært fordi eldreomsorgen ikke har vært god nok og problemene ikke har vært løst. Jeg ønsker at valgkampen 2015 skal være den aller siste gang vi trenger å snakke om eldreomsorg i valgkamper, avslutter en fornøyd og stolt Simonsen.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.