Dyrepoliti forebygger mishandling av mennesker

Fremskrittspartiets Ungdom vil opprette dyrepoliti og straffe grov dyremishandling strengere enn i dag. Politi med erfaring fra voldssaker mot mennesker sjokkeres over det de ser av vold mot dyr. 

-Sverige har innført en modell for dyrepoliti som har fungert over all forventning. Det er på tide at vi også tar dyrevelferd på alvor i Norge, og selvsagt uten at dette skal gå på bekostning av det ordinære politiet, sier sentralstyremedlem Sara Berge Økland  

Erfaringer fra Sverige viser at 70 % av tilfellene hvor kvinner mishandles, skjer det samme med dyrene. Personer som mishandler dyr har en klart forhøyet risiko for å utøve vold mot mennesker fordi at de ved dyremishandling har krysset en grense for empati. Politi med erfaring fra voldssaker mot mennesker sjokkeres over det de ser av vold mot dyr.  

-Dyrepoliti med politimyndighet fra dag én og økte bevilgninger til etterforskning vil dermed kunne forbygge og avdekke mishandling av mennesker, sier Økland.    

Det er i dag Mattilsynet som har ansvar for dyrevelferd i Norge. Dessverre ser vi gang på gang at Mattilsynet svikter, og at grov dyremishandling prioriteres for lavt. FpU ønsker derfor en egen politienhet med politimyndighet og tilstrekkelig etterforskningskompetanse.

I 2001 ble straffene for dyremishandling tredoblet. Likevel viser en gjennomgang fra Dyrevernalliansen at straffene nærmest ikke har økt i praksis. Mye av det samme problemet ser vi i overgrepssaker mot mennesker, domstolene legger seg nærmest konsekvent i den laveste halvdelen av strafferammen.

– Dette er rett og slett ikke holdbart. Det trengs politimyndighet og straff når dyr blir satt fyr på, hengt eller pint til døde av knivstikking. Samfunnet må sende et sterkt signal om at overgrep ikke aksepteres, verken mot dyr eller mennesker, avslutter Sara Berge Økland.

Er du ikke medlem?

Som medlem i FpU får du være med på å utvikle morgendagens politikk og delta på mange spennende arrangementer.